24.01.2018 Kirjoittaja Helena Kultanen

GDPR ja laatutyö – sanoista tekoihin

 

Vuonna 2016 liityimme Suomen Markkinatutkimusliiton jäseneksi ja viime joulukuussa saimme ISO 20252 -laatusertifikaatin täyttävän laatujärjestelmämme valmiiksi (Markkina- ja mielipidetutkimus sekä yhteiskunnallinen tutkimus).

Haluamme profiloitua entistä voimakkaammin luotettavana ja vastuullisena tutkimustoimijana. Mielestämme on tärkeää viestiä sekä asiakkaidemme että markkinan suuntaan, että tutkimustoiminnan laadulla on suuri painoarvo yksittäisten tutkimusten tulosten ja koko toimialan tulevaisuuden kannalta.

Laatusertifikaatin saamiseksi olemme joutuneet ja päässeet dokumentoimaan, perustelemaan ja kehittämään toimintamallejamme. Prosessin varrella on ollut ilo huomata, että valtaosin asiat ovat jo ikään kuin itsestään muotoutuneet sertifikaatin vaatimiin uomiin vuosien työn myötä. Tutkimustoiminta vaatii jo lähtökohtaisesti järjestelmällisyyttä ja prosessien hiomista.

Laatutyön ohella olemme suunnanneet katseemme EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamiin vaatimuksiin. Asetus ei sinänsä muuta tutkimustoiminnan perustekemistä, mutta edellyttää huolellista ja aiempaa keskitetympää henkilötietojen ja -rekisterien hallintaa. Osa säädöksistä on edelleen tulkinnanvaraisia ja tässä tilanteessa pidämme tärkeänä harjoittaa avointa keskustelua markkinatutkimusalan muiden toimijoiden sekä viranomaistahojen kanssa. Tällaisissa tilanteissa kuuluminen alan edunvalvontajärjestöön tuo tarvittavaa turvaa ja selkänojaa yhteisten linjausten ja rajanvetojen osalta.

GDPR:n tavoite on hyvä ja ymmärrettävä, mutta joiltain osin se asettaa yritykset erittäin kovien paineiden alle henkilötietojen käsittelyn osalta. Olemme päättäneet ottaa perusteellisen lähestymistavan uudistuneeseen lainsäädäntöön. Toimintamme perustuu luottamukseen: niin vastaajien kuin asiakkaidemmekin (mukaan lukien henkilöstöpalveluidemme asiakaskuntaan kuuluvat työntekijät ja -hakijat) – ja aiomme pysyä tämän luottamuksen arvoisena.

Jos viime vuosi oli pitkälti pyhitetty laatutyölle, niin tänä vuonna aiomme viedä loppuun tietosuoja-asetuksen täyttämiseksi vaadittavat prosessit ja järjestelmähankkeet. Sekä asiakkaamme että kyselyihimme vastaavat voivat siis jatkossakin nukkua yönsä rauhassa tietäen, että heidän tietonsa ovat hyvissä käsissä.

 

Kysy lisää

HELENA KULTANEN


Email: helena.kultanen@innolink.fi
Puh: +358 50 572 2112