Markkinatutkimustiedolla vahvistat yrityksesi markkina-asemaa

 

Markkinatutkimuksella ja markkinapotentiaalikartoituksella selvitetty tieto toimii päätöksenteon tukena, kun halutaan vahvistaa markkina-asemaa, lanseerata tuote tai palvelu tietyissä asiakasryhmissä, laajentaa kokonaan uusille markkina-alueille tai uudistaa brändimielikuvaa sekä palvelu- ja tuotekonsepteja. Tutkimus toimii myös tehokkaana markkinointiviestinnän välineenä.

Tutkimuksen avulla selvität konkreettisesti organisaatiosi aseman ja sen potentiaaliset kasvumahdollisuudet nykyisessä markkinatilanteessa sekä hallitset liiketoimintaan liittyviä riskejä. Lisäksi saat ymmärryksen siitä, millaista eri kohderyhmien ostokäyttäytyminen on, ja ketkä ovat markkina-alueen päätoimijoita ja kilpailijoita sekä millä kärjillä pystyt kilpailemaan valitsevassa markkinatilanteessa.

 

Markkinatutkimuksesta  tukea

  • asiakastarpeiden ymmärtämiseen
  • palvelun tai tuotteen hinnoittelustrategiaan
  • kilpailijaseurantaan ja -vertailuun
  • myynnin ja markkinaosuuden kasvattamiseen
  • kilpailuedun löytämiseen
  • tuotteen tai palvelun vetovoimatekijöihin
  • markkinointiviestinnän parempaan kohdentamiseen

markkinatutkimus Tuomas Liukkala

Markkinatutkimus paljastaa menestymisen mahdollisuudet

Mukavuusalueella ei tapahdu kehitystä. Tämä pätee myös liiketoiminnassa: pelkästään totutulla alueella ja tutun asiakaskunnan kanssa toimittaessa kaikki voi sujua hyvin, mutta kasvua haettaessa on katsottava laajempaa kuvaa. Kasvun mahdollistamiseksi tarvitaan markkinatutkimusta.

 

LUE LISÄÄ