Vaikuta liiketoimintaan henkilöstökokemusta kehittämällä

 

Henkilöstön hyvä työvire ja kannustava työkulttuuri kehittävät liiketoimintaa, työnantajamielikuvaa ja työyhteisön optimaalista tuottavuutta. Vuosittaisella strategisella henkilöstötutkimuksella muodostat kokonaiskuvan organisaatiosi toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Henkilöstötutkimuksella kartoitetaan esimerkiksi työntekijöiden työmotivaation, työn tuottavuuden, työyhteisön vuorovaikutuksen sekä henkilöstön ja esimiesten osaamisen tasoa.

Henkilöstötutkimus auttaa kehittämään

• työtekijäkokemusta ja -motivaatiota
• henkilöstön ja esimiesten osaamistasoa
• työn tuottavuutta
• työilmapiiriä ja vuorovaikutusta
• työnantajamielikuvaa

Viremittaus, jatkuva henkilöstötutkimus vaikuttaa

• henkilöstön työvireeseen
• jaksamiseen ja tuloksellisuuteen
• henkilöstökokemuksen kehittämiseen
• tehokkuuteen ja sitoutumiseen sekä luo palkitsevuuden tunnetta
• henkilöstön ja esimiehen väliseen palautteen antoon ja kommunikointiin