Yhteiskunnan ilmiöiden tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen auttaa ennakoimaan ajankohtaisiin ilmiöihin liittyviä näkökulmia ja niiden vaikutuksia. Laaja-alaisella tiedonkeruun avulla hallitset hankkeidesi vaikuttavuutta järjestelmällisesti alusta niiden valmistumiseen asti. Tiedolla johtamalla suunnittelet ja toteutat uudistuksia, joiden vaikutukset kohdentuvat oikein, teet ketterämmin yhteiskunnallisia ja lainsäädäntöuudistuksia ja vahvistat yhteiskunnallisten tutkimustesi laatua ja uskottavuutta laajemmilla kenttätyöaineistoilla.

 

Yhteiskunnan uusien ilmiöiden lukutaito ja kansalaismielipiteen hahmottaminen on oleellinen osa tiedolla johtamista. Laaja-alainen tiedonkeruu auttaa sinua saamaan otteen ajankohtaisista teemoista, oli sitten kyse generatiivisesta tekoälystä, ilmastonmuutoksesta, tasa-arvo- ja monimuotoisuuskysymyksistä tai yhteiskunnallisesta resilienssistä. Kerätyllä tiedolla voit kohdentaa yhteiskunnallisten uudistusten vaikutukset oikein sekä perustella ja edistää lainsäädäntöuudistuksia. Tutkittu tieto soveltuu myös tieteellisten tutkimusten empiiristen näytteiden kokoamiseen sekä kehityshankkeiden toimenpidesuunnittelun ja vaikuttavuuden seurannan tueksi.  

Kauttamme onnistuvat sekä kansalaismielipiteen että suppeampien ryhmien, kuten yritys- ja organisaatiopäättäjien näkemysten kartoittaminen. Pystymme toteuttamaan tutkimuksia kansainvälisiin kohderyhmiin yli sadassa eri maassa, mikä mahdollistaa kohteena olevan teeman globaalin tarkastelun ja näkemyksen rikastamisen kansainvälisiä trendejä hyödyntämällä. Sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla voimme yhdistää määrälliseen tiedonkeruuseen esimerkiksi myös laadullisia fokusryhmähaastatteluja, työpöytäselvityksiä ja avainhenkilöhaastatteluja.    

Tutkimusaiheitamme:

  • Kansalaistutkimukset
  • Kansainväliset selvitykset
  • Päättäjätutkimukset
  • Teemaselvitykset:
    • yhteiskunnalliset murrokset,
    • lainsäädäntömuutokset,
    • ulkoiset arvioinnit ja nousevien ilmiöiden ymmärtäminen

Jätä tarjouspyyntö tai viesti

Alla olevalla lomakkeella voit jättää meille viestin tai tarjouspyynnön. Olemme pian yhteydessä sinuun!