Kehitä organisaatiosi toimintaa ja palveluja asiakas- ja asukaslähtöisesti

 

Tutkittu tieto mahdollistaa asiakas- ja asukaslähtöisen toiminnan kehittämisen, sekä muodostaa kokonaiskuvan organisaatiosi tai alueesi strategiasta ja avaintoiminnoista. Tunnista millaisia ovat asiakas- tai asukasryhmänne ja kartoita heidän palvelutarpeensa. Lisää ymmärrystäsi asiakaskokemuksen muodostumisesta ja arjen asiakaskohtaamisista sekä kehitä palveluasi sujuvammaksi.

 

Asiakaskokemuksella on vahva vaikutus julkisten organisaatioiden menestymiseen. Asiakaskokemuksen mittaaminen luo edellytykset asiakaslähtöiselle toiminnan kehittämiselle sekä lisää vuorovaikutusta organisaation ja asiakkaiden välille.

Mittaamalla asiakkaiden sekä asukkaiden kokemusta saat varmuutta päätöksentekoon ja tunnistat toimenpiteet, jotka parantavat asiakastyytyväisyyttä ja lisäävät asiakasuskollisuutta. Näin toimien parannat organisaationne vetovoimaa ja pitkän aikavälin menestysmahdollisuuksia.

Asiakaskokemuksen mittaaminen tukee myös organisaationne työntekijäkokemusta. Konkreettisen palautteen saaminen omasta työstä parantaa henkilöstön tunnetta työn merkityksellisyydestä sekä tukee oman osaamisen ja työn kehittämistä. Asiakaskokemuksen jatkuva seuranta on edellytys asiakaslähtöisen yrityskulttuurin muodostamiselle.

Kuuntelemalla asiakkaitasi saat tietoa tavoitteidesi edistämiseksi ja tietoa prossien sujuvoittamiseksi. Tee päätöksiä tutkitun tiedon valossa!

Tutkimusaiheitamme:

 • asiakaslähtöisyyden avainmittaristojen määrittelyt
 • strategiset asiakastutkimukset
 • asukastutkimukset
 • asiointi- ja kävijätutkimukset
 • asiakaspolkututkimukset
 • kumppani- ja sidosryhmätutkimukset
 • palvelutarvekartoitukset.

Rikasta tutkimustasi: 

 • asiakaskokemusanalytiikalla kuten: asiakasvirta- ja asiakaspoistuma-analyysillä
 • asiakassegmentointianalyysillä, asiakaspalvelun resursointianalyysilla
 • avoimen palautteen analyyseillä
 • syventämällä tuloksia laadullisin tiedonkeruumetodein, kuten fokusryhmillä ja laadullisilla haastatteluilla.

Jätä tarjouspyyntö tai viesti

Alla olevalla lomakkeella voit jättää meille viestin tai tarjouspyynnön. Olemme pian yhteydessä sinuun!