Data on strateginen resurssi

Strategia vastaa kysymykseen miten visio ja tavoitteet saavutetaan. Organisaatio on tuuliajolla ilman toimivaa liiketoimintastrategiaa, minkä johdosta siihen panostetaan paljon. Voidaan sanoa, että organisaatio on yhtä lailla tuuliajolla ilman datastrategiaa, koska tällöin organisaatiolta puuttuu näkemys siitä, miten dataa johdetaan liiketoiminnan johtamisen tueksi. Liiketoimintastrategia ilman datastrategiaa on kuin laiva ilman purjeita. Muodostamme datastrategian avulla organisaatiollesi jäsennetyn mallin datan hyödyntämiseksi ja askelmerkit tietojohtamisen kehittämiseksi.

Palvelumme:

 

Tietojohtamisen nykytilan kartoitus

Autamme kirkastamaan tietojohtamisen puutteet ja mahdollisuudet.

 

 

Organisaation johto, substanssiasiantuntijat ja IT-osaajat odottavat tietojohtamiselta eri asioita. Tietojohtaminen onkin haastava urakka, jossa joudutaan sovittamaan useita eri näkökulmia ja tietotarpeita yhteen. Tietojohtamisen kartoituksen avulla muodostetaan näkymä nykytilaan, mikä auttaa organisaatiota ymmärtämään tietojohtamisen kokonaisuutta paremmin sekä nostaa esiin keskeisimmät kehittämisalueet. Kartoitus kattaa kymmenen tietojohtamisen osa-aluetta, jotka ovat visio ja strategia, hallintorakenne ja organisaatio, tietotarpeet, tiedon hankinta, tiedon organisointi ja varastointi, tietotuotteet ja palvelut, tiedon jakaminen, tiedon käyttö, mittarit sekä hyödyt.

Tietojohtamisen strategia

Autamme luomaan keinot liiketoiminnassa tarvittavan datan hyödyntämiseksi.

 

Datastrategia on johtamisen työkalu, jonka kohteena on data. Datan johtaminen on prosessien, teknologioiden ja ihmisten johtamista. Datastrategia auttaa organisaatiota muodostamaan prosessit ja roolit tiedon johtamiselle sekä teknologiat, joiden avulla dataa käsitellään. Jotta liiketoiminta saa luotettavaa tietoa johtamisensa tueksi mahdollisimman pienellä vaivalla, täytyy datan määrittämisen, saatavuuden, organisoinnin, hallinnoinnin ja käytön osa-alueet hioa saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tämän jälkeen täytyy vielä tunnistaa organisaation datakyvykkyydet ja kehittää osaamista, jotta hiotut prosessit ja teknologiat voidaan panna toimeen.

Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma (tiekartta)

Autamme luomaan parhaan reitin tietojohtamisen kehittämistoimenpiteille.

Nykytilan kartoitus auttaa tunnistamaan tietojohtamisen puutteet. Datastrategia muodostaa näkymän keinoista, joilla tietojohtamista toteutetaan tulevaisuudessa ja tavoitteista, joita kohti tietojohtamista viedään. Kehittämissuunnitelman avulla puutteista muodostetaan kartta, jonka avulla tietojohtamista kehitetään johdonmukaisesti ja toimivalla tavalla datastrategian sanelemaan suuntaan.

 

Tarjoamme tiedolla johtamisen avulla kokonaisvaltaista apua datahaasteisiin. Yhdessä rakennamme juuri sinun liiketoimintatarpeisiisi soveltuvan kokonaisratkaisumallin.

Tutkimuspalvelut   Analytiikka

Data-alustat   Tiedon visualisointi

Tutustu myös datan hallintaa ja johtamista käsitteleviin oppaisiimme:

Lue Datastrategiaopas

 Lue data-alustaopas

Etsimme yhdessä sopivan ratkaisun datahaasteisiisi.

 

Jätä meille viestiä. Otamme sinuun yhteyttä
ja helpotamme arkeasi.

 

Jätä viesti!

Tilaa Innolinkin uutiskirje ja olet ajan tasalla.