Asumis- ja hoivapalvelun jatkuva palautejärjestelmä nopeuttaa vuorovaikutusta

Asumis- ja hoivapalvelun jatkuva palautejärjestelmä luo omaisille, kunta-asiakkaille ja henkilökunnalle mahdollisuuden antaa ja vastaanottaa palautetta hoidon tarpeesta nopeasti ja reaaliaikaisesti. Se systematisoi palautteen käsittelyä ja tarjoaa työvälineen toiminnan ja esimiestyön kehittämiseen.

 

Jatkuva palaute

  • Omaiset voivat jättää palautetta koska tahansa. Järjestelmästä tiedotetaan omaisille sähköpostilla, kirjeellä ja tekstiviestein.
  • Tilaaja-asiakkaita aktivoidaan vastaamaan sovitulla syklillä, esimerkiksi kvartaaleittain.
  • Henkilöstöllä on anonyymi jatkuva palautemahdollisuus.

Välitön reaktio

  • Kun omainen, kunta-asiakas tai henkilökunnan jäsen on antanut palautetta, toimitaan välittömästi palautteen pohjalta.

Mitattavuus useasta eri näkökulmasta

  • Tulokset tallentuvat tietokantaan, johon on pääsy ylimmällä johdolla ja vastuualueen esimiehillä.
  • Mahdollisuus rakentaa yhteiset strategiset mittarit ajallisena trendinä sovitulla syklillä yksiköittäin ja palautteen aiheen tai antajan mukaan.

 

 

Jatkuva palaute on tätä päivää. Onko sinulla tarvetta asiakaskokemuksen jatkuvaan ja nopeaan seurantaan asumis- ja hoivapalveluissa?

 

Ota yhteyttä

Elina Laamanen
Email: elina.laamanen@innolink.fi
Puh: +358 401940229

Etta Partanen
Email: etta.partanen@innolink.fi
Puh: +358 40 770 3680

 

Kysy lisää palautejärjestelmästä!