07.12.2021 Kirjoittaja Anssi Vartiainen & Janne Palkama

Data lisää tuskaa?

Ota data haltuun nykyaikaisten prosessien ja teknologioiden avulla

Datan hyödyntämiseen tarvittava teknologia kehittyy jatkuvasti ja viimeisen kymmenen vuoden aikana on otettu valtavia harppauksia eteenpäin. Datan visualisointi on tehty erittäin helpoksi ja moni organisaatio on ottanut askeleita BI-työkalujen hyödyntämisessä. Tiedon johtamisen eli datan keräämisen, analysoinnin ja visualisoinnin prosessissa tuntuu kuitenkin olevan kitkaa. Dataa ei saada helposti BI-työkalun hyödynnettäväksi, tietojen yhdistäminen on hankalaa tai tuntuu suorastaan mahdottomalta, datan laatu on heikkoa, teknologiatyökalut asettavat rajoitteita ja ihmisten välinen vuorovaikutus toimii epäoptimaalisella tavalla.

Tiedon johtamiseen tarvitaan toimivat prosessit, teknologiat ja osaavat ihmiset, jotka laittavat pyörät pyörimään. Prosessien ja teknologioiden välisen virtaavan ekosysteemin muodostaminen on useimmille organisaatioille ylitsepääsemättömän vaikea tehtävä, vaikka ongelmat ovat selvillä. Tiedot ovat siiloissa, raportointirajapintojen kautta saatavat tiedot ovat rajallisia, datojen yhdistäminen on vaikeaa ja vähänkään monimutkaisempi analytiikka mahdotonta, datan laatu on heikkoa tai siihen ei ole näkyvyyttä, tiedon tuottaminen rakentuu manuaalisten excel-prosessien varaan ja matka visuaalisiksi tietotuotteiksi kestää niin kauan, että osa seurattavista mittareista on jo vanhentunutta tietoa siinä vaiheessa, kun luvut saadaan tarkasteluun. Seurauksena on syviä huokauksia ja kasvava määrä yrityksiä tehdä asialle jotain.

Monet organisaatiot ovat näistä syistä evaluoineet nykytilan, kuvanneet tavoitetilan sekä muodostaneet tiekartan tavoitetilan saavuttamiselle. Vielä kokonaisvaltaisemmin asiaan ovat paneutuneet organisaatiot, jotka ovat muodostaneet datastrategian, joka toimii tietojohtamisen ohjenuorana. Kehittämissuunnitelma ja datastrategia antavat kehyksen, jonka sisällä toimia, mutta sen jälkeen täytyy sukeltaa syvemmälle. Peliin astuu data-/analytiikka-alustan määrittäminen ja liiketoimintalähtöisten tietotuotantoprosessien muodostaminen.

Pelkästään liiketoimintalähtöisten tietotuotantoprosessien ja analytiikan loogisen viitearkkitehtuurin luominen on haastava paikka, saatikka sitten oikeiden datatyökalujen valinta satojen erilaisten sovelluskomponenttien maailmasta. Liiketoimintajohdon ajatukset täyttyvät kymmenistä kysymyksistä Mitä eroa on tietoaltaalla ja tietovarastolla? Riittääkö, kun data kipataan tietoaltaaseen ja sieltä sitten visualisoidaan? Mitä osaamista pitäisi olla? Mitä vaiheita datan käsittelyyn tarvitaan? Miten mittarit muodostetaan? Kuka mittareista päättää? Miten dataa analysoidaan ja ennusteita muodostetaan ja muokataan? Miten koko prosessi toimii ja ennen kaikkea, mitä kaikki maksaa?

Innolink helpottaa johtamisen arkea tuomalla datastrategiaoppaan rinnalle data-alustaoppaan, jossa käydään läpi hyvät käytännöt liiketoimintalähtöiseen tiedon varastointiin, hallinnointiin ja visualisointiin 2020-luvulla. Oppaassa käydään läpi tiedon johtamisen prosessit, esitetään teknologiaratkaisu sekä kuvataan tarvittavat kyvykkyydet toimivan ekosysteemin aikaansaamiseksi.

Innolinkin asiantuntijat ovat palveluksessasi datan johtamisen matkallasi, nykytilan arvioinnista ja mallintamisesta aina tietovarastototeutuksiin ja visuaalisiin tietotuotteisiin saakka.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Anssi Vartiainen
Johtava tietojohtamisen asiantuntija / Data Warehouse Manager
anssi.vartiainen@innolink.fi
+358 50 355 6987

Janne Palkama
Pääanalyytikko
janne.palkama@innolink.fi
+358 50 355 6987

 

Innolink tarjoaa asiantuntijoita sekä  datastrategian että data-alustan laatimisen tueksi. Datastrategia- ja Data-alustaoppaaseen tutustuminen auttaa Sinua ja organisaatiotasi hahmottamaan tarvittavia toimenpiteitä. Katso myös webinaaritallenne datastrategian tarpeellisuudesta organisaatiollesi. Äänessä Innolinkin johtava tietojohtamisen asiantuntija Anssi Vartiainen.