Automatisoi tiedon johtaminen data-alustan avulla

Datan hallinnointi ja johtaminen perustuu toimiviin ja mallinnettuihin prosesseihin. Prosessikuvauksista käy ilmi, mistä data saadaan, miten data varastoidaan, miten dataa käsitellään/hyödynnetään ja miten tiedot lopulta poistetaan tai arkistoidaan. Data-alustan käyttöönoton avulla saat datan paremmin haltuun ja luot automatisoidun tietotuotantoputken, jossa eri siiloissa sijaitsevista datamassoista muodostetaan ajantasainen liiketoiminnan johtamista tukeva tietopohja.

Palvelumme:

 

Liiketoimintalähtöinen tiedon mallintaminen 

Autamme löytämään ja muodostamaan johtamisessa tarvittavat tietotuotteet liiketoimintalähtöisten mallintamismenetelmien avulla.

 

 

Liiketoiminnan johtaminen dataan perustuvien tietotuotteiden avulla on organisaation menestyksen elinehto. Tietotuotteiden määrityksessä kohtaavat kova data ja pehmeä kokemuspohjainen data. Suoritteiden ja taloustietojen rinnalle kytketään asiakastyytyväisyys ja palveluketjujen toimivuus. Tiedon mallintaminen luo pohjan tiedolla johtamiselle ja tietotuotannon automatisoinnille.

Teknologia- ja arkkitehtuurivalinnat 

Autamme muodostamaan kitkattomat automaatioprosessit tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Datan kerääminen ja analysointi syö valtaosan tietojohtamisen resursseista, jos ne toteutetaan manuaalisena työnä. Datan keräämiseen, muokkaamiseen, analytiikkaan ja tietotuotteiden muodostamiseen käytetään organisaatiollesi parhaiten soveltuvia prosesseja, menetelmiä ja teknologioita. Prosessit ja käytettävät teknologiakomponentit kuvataan ja dokumentoidaan kestävän ja tietoturvallisen datan hallintamallin muodostamiseksi. Tietotuotteiden automatisointi viedään maaliin ketteriä menetelmiä hyödyntäen. 

Toteutukset

Toteutamme tietotuotteiden automatisoinnin ketteriä menetelmiä hyödyntäen. 

Liiketoimintalähtöisen tietoallasvaraston rakentaminen perustuu eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Tietoallasvarastoprojektin vetäjän ja asiakkaan projektipäällikön vastuulla on tuoda IT-toimijat, analyytikot, liiketoimintajohto ja substanssirajapinnassa toimivat asiantuntijat yhteen sekä suunnitella ja aikatauluttaa tekeminen.

Tarjoamme tiedolla johtamisen avulla kokonaisvaltaista apua datahaasteisiin. Yhdessä rakennamme juuri sinun liiketoimintatarpeisiisi soveltuvan kokonaisratkaisumallin.

Tutkimuspalvelut  Analytiikka

Datastrategia  Tiedon visualisointi

Tutustu myös datan hallintaa ja
johtamista käsitteleviin oppaisiimme:

Lue Datastrategiaopas

 Lue data-alustaopas

Etsimme yhdessä sopivan ratkaisun ongelmaasi.

Jätä meille viestiä. Otamme sinuun yhteyttä
ja helpotamme arkeasi.

Jätä viesti!

Tilaa Innolinkin uutiskirje ja olet ajan tasalla.