Tutkimus

Viremittaus

Henkilöstö­johtamisen tukena

 

 

Innolink tekee yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa tutkimuksiin pohjaavassa tiedolla johtamisessa. Henkilöstö on erittäin tärkeä voimavara LUT:lle: Kerran kuussa työntekijöiden fiilistä mitataan sähköpostikyselyllä, jonka kohderyhmänä on koko yliopiston henkilökunta.

Viremittaus on kyselytutkimus, joka pitää organisaation johdon ajan tasalla siitä, mitä kentällä tapahtuu. Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö varmistaa, että laiva kulkee sinne, minne päällystö ohjaa.

Mittaristo on tarkkaan harkittu, vastaaminen on tehty helpoksi ja nopeaksi ja johto saa tulokset reaaliaikaisesti InnolinkWeb-raportointijärjestelmään. Tämä mahdollistaa tutkimustiedon hyödyntämisen päivittäisessä johtamisessa.

Loading...

Loading...