Henkilöstöpalvelut

Uusi ja innovatiivinen rekrytoiva koulutusohjelma K-Supermarketeille

 

Innolinkin ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen yhteistyön tuloksena startattiin syyskuun alussa K-myyjien pilottikoulutus, jonka tarkoituksena on kouluttaa ja työllistää myyjiä K-Supermarketeihin ympäri Pirkanmaata. Koulutuksen sisältö suunniteltiin yhteistyössä kauppiaiden kanssa. TAKK:in vastuukouluttaja Tea Nikkilä oli mukana haastattelemassa ja kartoittamassa, millaista osaamista kauppiaat edellyttävät myyjiltä:

”Kauppiaat halusivat koulutuksen sisältävän mm. asiakaspalvelutaitoja, postipalvelu- ja veikkausosaamista, kassa- ja herkkutorikoulutusta sekä mahdollisuuden suorittaa hygieniapassin. Koulutuksen aikana suoritetaan yksi tutkinnon osa Liiketoiminnan ammattitutkinnosta: Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 opintopistettä). Koulutuksen jälkeen tuoreet ruokakaupan ammattilaiset voivat jatkaa opiskelemalla liiketoiminnan ammattitutkinnon oppisopimuksella.”

Intensiivisen kahden viikon teoriajakson jälkeen opiskelijat pääsivät heti soveltamaan oppimaansa K-Supermarket Westeriin ja opettelemaan kassankäyttöä ja asiakaspalvelua Herkkutorilla. Westerin kauppias Ari Ruissalo on ollut aktiivisesti mukana koulutuksen suunnittelussa ja Westeri tarjosikin erinomaiset harjoitteluolosuhteet tuleville K-myyjille. Henkilökunta otti opiskelijat ilolla vastaan ja tutustutti ruokakaupan saloihin. Herkkutorin koulutuksesta vastasi kauppiasharjoittelija Arto Tuominen:

”Mielestäni tällainen täsmäkoulutus ruokakaupan myyjän ammattiin on erittäin toimiva tapa synnyttää tulevaisuuden kaupan alan ammattilaisia. Ruokakaupan ammattilaisen tulee osata monta pientä ja suurta käytännön asiaa, jotka oppii parhaiten tekemällä. Myös laadukkaan asiakaspalvelun ja siihen liittyvän hienovaraisuuden ja paineensietokyvyn oppii joutumalla arjessa erilaisiin tilanteisiin erilaisten ihmisten kanssa. Tärkeässä roolissa ovat koulutettavan mentorit ja työkaverit. Uusia asioita tulee pystyä sparrailemaan ja ajatuksia vaihtamaan päivittäin, jolloin saa näkökulmaa erilaisilta osaajilta. Eniten koulutettava ja harjoittelupaikka saavat yhteistyöstä irti satsaamalla koulutettavaan antamalla aikaa ja mahdollisuuksia tehdä ja kokeilla. Koulutettavan oma aktiivisuus ja kiinnostus määrittää huikean paljon oppimisnopeutta ja mahdollisuutta työllistyä omaa kiinnostusta vastaaviin tehtäviin.”

Kaiken kaikkiaan rekrytoiva koulutus kestää kolmisen kuukautta. Loppuajan koulutuksesta opiskelijat syventävät oppejaan heidät työllistävässä K-Supermarketissa. Innolinkin Mikko Niinikoski ja Lari Nurmi ovat vastanneet koulutuksen koordinoinnista, haastatelleet hakijoita ja huolehtineet kommunikoinnista eri osapuolten välillä.

”K-Supermarketeille räätälöity rekrytoiva koulutusohjelma on osoittautunut helpoksi ja nopeaksi tavaksi työllistää uusia osaajia. Erilaiset rekrytointikoulutukset ovat muutenkin yleistyneet viime vuosien aikana. Koulutukset ovat toisaalta työvoimapulasta kärsiville yrityksille erinomainen tapa löytää työntekijöitä, mutta myös työntekijöille matalakynnyksinen väylä hakeutua täysin uudelle alalle töihin. Rekrytointikoulutukseen voidaan valita opiskelijoita ilman minkäänlaista alan kokemusta, kunhan löytyy intoa ja asennetta oppia uusia asioita sekä aitoa kiinnostusta työllistyä alalle pitkäaikaiseen työsuhteeseen. Käynnissä olevasta K-myyjien pilottikoulutuksesta on saatu hyvää palautetta ja koulutusohjelmaa onkin tarkoitus hyödyntää myös tulevaisuudessa ja toimintaa laajentaa ympäri Suomen”, toteaa Niinikoski.

Lisää tietoa erilaisista rekrytoivista koulutusmahdollisuuksista antaa mielellään Lari Nurmi tai Mikko Niinikoski.