ASIAKASTUTKIMUS

Suomen Viljavan toiminta kehittynyt positiiviseen suuntaan

Suomen Viljava Oy on Suomen suurin viljan ja agri-bulkraaka-aineiden käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut yritys. Yritys tarjoaa varastointi- ja käsittelypalveluja sekä kotimaassa että vienti-, tuonti- ja transitokaupassa toimiville yrityksille. Satamavarastoissa varastoidaan puolet ja käsitellään noin 80 % Viljavan volyymeista. Sisämaan varastot palvelevat kotimaan teollisuutta sekä toimivat ensisijaisina varastoina huoltovarmuusviljalle.

Suomen Viljava Oy seuraa vuosittain Innolinkin toteuttaman kyselytutkimuksen avulla yritysasiakkaiden tyytyväisyyden kehitystä. Asiakkaiden antama palaute auttaa kehittämään viljavarastojen toimintaa entistäkin paremmaksi. Lue lisää alta vuoden 2021 tutkimustuloksista.

Loading...

Loading...