TIEDOLLA JOHTAMINEN

Jukka Laamanen Rantalainen Oy:

Kiireinen johtaja tarvitsee keskeisen tiedon yhteen näkymään

Rantalainen Oy on vahvassa kasvussa oleva taloushallinnon asiantuntijatalo. Yhtiön visiona on olla paras paikallinen taloushallintoalan kumppani. Rantalaisella halutaan kehittää ja systematisoida tiedolla johtamista, kerätä dataa systemaattisesti muun muassa asiakas- ja työntekijäkokemuksen osalta. Asiakkuuksista, myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Jukka Laamanen painottaa, että Rantalaisen oma lupaus asiakkailleen ”Tulevaisuus tiedossa” vauhditti heitä ottamaan isompia askelia tiedolla johtamisessa. 

Itse pyrin omassa positiossani vauhdittamaan yhtiömme orgaanista kasvua. Se tarkoittaa myynnin kasvua ja toisaalta jatkuvaa asiakastyytyväisyyden huolenpitoa. Lisäksi yhtenäistämme näiden tavoitteiden osalta yhteisiä prosesseja, Laamanen perustelee.

Laamanen kertoo, että toiminnot, joista hän vastaa, ovat laajoja kokonaisuuksia ja niiden johtaminen vaatii laaja-alaista ja kokonaisvaltaista näkymää läpi eri funktioiden.

– Lähdimme pala kerrallaan rakentamaan noin kuusi vuotta sitten asiakkuusjohtamistamme (datakyvykkyyttämme), kun halusimme saada liiketoimintaamme vaikuttavia asioita selkeämmin esiin, jotta niitä voidaan johtaa. Muun muassa asiakastyytyväisyys sekä henkilöstötyytyväisyys ovat asioita, joita halusimme ja haluamme edelleen kehittää. Innolink on auttanut meitä rakentamaan tiedolla johtamisen malleja ja toimintoja, joita nyt itse arjessa toteutamme. Samalla toki syvennämme myös kumppanuutta Innolinkin kanssa.

Datakyvykkyys tiedolla johtamisen kivijalkana

Innolink on auttanut Rantalaista keräämään juuri oikeanlaista dataa, joka sopii yrityksen tavoitteisiin. Lisäksi Laamanen antaa kiitosta kumppanille tiedolla johtamisen käytäntöihin perehtymisessä sekä mittariston rakentamisessa.

– Tiedolla johtaminen ja mittariston rakentaminen ovat Innolinkin selkeitä vahvuuksia. Nyt kun olemme rakentaneet hyvää pohjaa yhteistyössä, me Rantalaisella pyrimme kehittämään datan laatua ja sen keräämistä niin sisäisen kuin ulkoisenkin datan osalta. Toki matkamme entistä paremmaksi tiedolla johtamisessa on edelleen käynnissä, Laamanen sanoo.

Uusia malleja ja toimintatapoja luodessa on hyvä varmistaa, että siinä edetään organisaatiolle sopivalla vauhdilla.

– Data on tavallaan hidas kaveri ja kumppani, sillä sen kerääminen ja verrokkidatan saaminen vie aikaa. Hyvän tutkimuskumppanin kanssa varmistimme, että keräämme oikeaa dataa ja oikealla tavalla. Tässä ei kannata lähteä suoristamaan mutkia liikaa, Laamanen kiteyttää.

Systemaattisen ja relevantin tiedon keräämisen lisäksi Innolinkin tuottama hyöty ja arvo on nimenomaan siinä, mitä tiedolla tehdään ja miten siitä johdetaan toimenpiteitä.

– Nyt kun kumppanuutta on menty eteenpäin jo vuosia, meidän välillämme on hyvä yhteinen luottamus ja pidän tärkeänä eteenpäin katsovaa otetta tutkimuskumppanilta. Yhteistyö on ollut positiivinen yllätys ja yhteistyö on samalla kehittynyt ja uudistunut meille mielekkäällä tavalla.

”Data on tavallaan hidas kaveri
ja kumppani,
sillä sen kerääminen
ja verrokkidatan saaminen
vie aikaa.
Hyvän tutkimus-
kumppanin kanssa varmistimme,
että keräämme oikeaa dataa
ja oikealla tavalla.
Tässä ei
kannata lähteä suoristamaan
mutkia liikaa.”

 

Jukka Laamanen
Johtaja, asiakkuudet
ja markkinointi
Rantalainen Oy

Uuden johtamisen arki

Suurin arjen johtamisen muutos on siinä, että hän ja tiiminsä tietävät ja näkevät, jos mitattavissa asioissa tapahtuu isoja muutoksia.

– Olemme kuulolla, osaamme reagoida ajantasaisesti. Se on selkeästi isoin muutos mikä tuo omaan, monialaiseen johtamiseen varmuutta ja herkkyyttä. Arjen johtamisesta voisin sen verran kertoa, että saan muun muassa sähköpostiini hälytykset, jos jossain mitattavassa asiassa tapahtuu poikkeamia.

Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorela on mukana Rantalaisen tiedolla johtamisen matkalla.

– On ollut mahtava nähdä kuinka organisaatio, joka on kasvanut valtavasti, on kasvun keskelläkin onnistunut viemään tiedolla johtamista koko organisaation arkeen. Me Innolinkillä näemme, että tämä mahdollistaa taas uusia kasvun vaiheita. Olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet olla mukana Rantalaisen tiedolla johtamisen matkalla ja kehittää kyvykkyyksiä yhdessä toisiltamme oppien, Vuorela sanoo.

Laamanen iloitsee, että Rantalaisella on tehty vahva pohjatyö visualisoidun tiedon hyödyntämiseksi dashboardeille, joita on hänen mukaansa kiinnostava seurata. Datanäkymänä Rantalaisella on yhtiön oma BI-alusta.

– Olemme oppineet syy- ja seuraussuhteiden korrelaatioista paljon yhteisen kumppanuuden aikana. Asiakkuusjohtaminen ja sen touch pointit on meillä paremmin hallinnassa ja relevantin tiedon pohjalta tehdään parempia, oikeita tavoitteita kehittäviä ja edistäviä päätöksiä.

Rantalaisella on hänen mukaansa tapahtunut iso mentaalinen muutos.

– Emme enää vain katsele tuloksia vaan Innolinkin avulla on oivallettu kysymään Miksi-kysymyksiä ja myös vastaamaan niihin.

Kohti tulevaisuuden tiedolla johtamista

Kun vahvaa tiedolla johtamisen pohjaa on yhdessä rakennettu vuosien aikana, Laamanen on tyytyväinen tämän lisäksi nimenomaan myös Innolinkin konsultaatioon datan hyödyntämisessä ja johtopäätösten tekemisessä.

– Pidän sparrailuhengestä ja proaktiivisuudesta meidän suuntaamme. Innolinkin liiketoimintanäkemys ja -kokemus vastaavista muista asiakasyrityksistään kanavoituu hyödyksi meille. Itselläni on aika laaja alue vedettäväksi eikä oma tai tiimiläisteni aika riitä kaikkialle havainnoimaan eri asioita ja muuttujia. Hyödymme siitä, että Innolinkillä on tosi kovaa ymmärrystä strategisesta, operatiivisesta ja taktisesta tiedolla johtamisen tasosta, Laamanen painottaa.

Jukka Laamanen näkee oman johtamisalueensa tavoitteisin pääsemisen tärkeydessä sen, että sisäiset asiat saadaan kuntoon ja ns. yhteisten prosessien piiriin.

– Meillä Rantalaisella on ollut vahva yritysostokulttuuri.  Datamme oikeellisuus ja hyödyntäminen mahdollistuu vasta paremmin, kun saamme ostettujen yritysten datan tuotua yhteiseen näkymään. Se vie aikaa.

Terveiset vastaavia kumppanuuksia pohtivalle johtajalle?

– Kannattaa huolehtia siitä, että tutkimuskumppanilla on strateginen, operatiivinen ja taktinen tutkimus- ja tiedolla johtamisen taso kunnossa. Kannattaa kunnolla haastaa kumppania näistä asioista, se kantaa hedelmää, Laamanen kiteyttää.

 

Jukka Laamanen
Johtaja, asiakkuudet ja markkinointi
Rantalainen Oy

 

 

 

Rantalainen on luotettava ja ihmiskasvoinen yritys, jolle taloushallinto ja taloushallintopalvelut ovat keskiössä. Se on Taloushallintoliiton auktorisoima ja yksi Suomen suurimmista tilitoimistoista, jossa asiakkaiden käytössä on yli 1000 koulutetun ammattilaisen osaaminen. Sen paikalliset tilitoimistot tarjoavat palveluita yli 50 paikkakunnalla. Rantalainen tarjoaa kattavat nykyaikaiset taloushallinnon palvelut kaikenkokoisille yrityksille, yhteisöille ja muille organisaatioille asiakasorganisaation elinkaaren vaiheesta mukaisesti. Rantalaisen johdolla on vahvat verkostot tärkeimpiin valtakunnallisiin elinkeinoelämän edunvalvontaorganisaatioihin, kuten Suomen Yrittäjiin ja Kauppakamariin. Se toimii niissä aktiivisesti pk-yritysten erityispiirteet huomioiden.

Rakennetaan yhdessä tiedolla johtamisen kivijalka menestyksesi perustaksi!

Ota yhteyttä:

 

 

Pekka Vuorela
CEO, Innolink
pekka.vuorela@innolink.fi
+358 50 571 8804