Tutkimus

Työssäjaksaminen haastavaa rakennusalalla

Innolink toteutti Rakennusliiton työterveyspalveluiden toteutumistutkimuksen sähköisenä kyselynä ja puhelinhaastatteluina marras-joulukuussa 2020. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa työterveyspalveluiden käytön todellinen tilanne sekä tuottaa tietoa siitä, mihin tulisi vaikuttaa, jotta määräaikaistarkastukset ja muut terveyttä edistävät toimenpiteet toteutuisivat osana rakennusalan työterveyden ja -turvallisuuden edistämistä. Kyselytutkimukseen vastasi 2011 Rakennusliiton jäsentä.

Lue tutkimustuloksista alla.

Loading...

Loading...