Tutkimus

Ympäristövastuu ja hiilineutraalius tärkeitä yrityksille

Oululainen Rakeistus Oy suunnittelee ja valmistaa tuhkan rakeistuslaitteita sekä rakeistaa tuhkaa metsälannoitteeksi avaimet käteen -palveluna. Näin he auttavat energiayhtiöitä ja yrityksiä muuttamaan sivuvirrat kannattavaksi liiketoiminnaksi, parantamaan ympäristöystävällisyyttä ja tuottamaan paikallisia, kestävän kehityksen mukaisesti valmistettuja tuotteita.

Rakeistuksen tavoitteena on edistää kiertotaloutta, työllistää suomalaisia ja torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia  yhteistyössä suomalaisten metsänomistajien kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi Rakeistus selvitti yrityspäättäjien suhtautumista ympäristövastuuseen, hiilineutraaliuden saavuttamiseen ja Rakeistuksen päästökompensaatiopalveluun. Lue Innolinkin syys-lokakuussa 2021 toteuttaman yrityspäättäjätutkimuksen tuloksista alla.

Loading...

Loading...