Tiedolla johtaminen

Pirte tuottaa parempaa asiakaskokemusta

Johtaako organisaatiosi käytettävissä oleva tieto konkreettisiin kehittämistoimiin tavoitteiden saavuttamiseksi? Seurataanko toimenpiteiden toteutumista tiedolla johtamisen keinoin? Onko asiakkuuksien ja myynnin toimintamallit viety osaksi arkea ja toimintakulttuuria?

Lue, kuinka haastoimme Pirteä ajattelemaan asiakkuuksia uudenlaisista näkökulmista. Valmennuskokonaisuuden avulla pirteläiset saavat hyödyllisiä eväitä omaan työhönsä ja osaavat hyödyntää asiakas- ja työntekijäkokemuksen, muutoslähettijyyden ja itseohjautuvuuden mahdollisuuksia arjessaan.

Loading...

Loading...