Tutkimus

Meidän sakilla sisarussuhteet vahvoiksi

Sisarussuhteiden merkitys perhehoidossa on suuri: hyvät sisarussuhteet tuovat turvaa kaikille osapuolille, kun taas kuormittavaksi koetut suhteet voivat johtaa jopa sijoituksen katkeamiseen. Perhehoitoliiton Meidän sakki® –hankkeen tavoitteena on vahvistaa sisarussuhteita sijaisperheissä ja parantaa perhehoidon tukea.

Innolinkin helmi-maaliskuussa toteuttamaan Perhehoidon sisarussuhdeteemojen tunnettuus ja merkitykset 2020 -jatkoselvitykseen vastasivat perhehoidon päättäjät ja työntekijät. Lähes kaikki kyselytutkimukseen vastanneet (97 %) kokivat Meidän Sakki® -hankkeen yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Mitä paremmin vastaajat tunsivat Meidän sakki® -hankkeen, sitä positiivisempi käsitys heillä oli tuen ja palveluiden saatavuudesta sijaisperheissä. Hankkeen toiminnalla on ollut myös selkeä vaikutus tuen tarpeiden tunnistamiseen.

Loading...

Loading...