Tutkimus

Meidän sakki -hankkeen tuki ja yhteydenpito tärkeää perheille

Perhehoitoliitto on olemassa, jotta perhehoitajat voisivat keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä eli sijoitetuista lapsista ja nuorista, vammaisista lapsista ja aikuisista, mielenterveyskuntoutujista ja ikäihmisistä huolehtimiseen. Perhehoitoliitto pyrkii toiminnallaan siihen, että hyvää perhehoitoa on tarjolla kaikille sitä tarvitseville.

Perhehoitoliiton ja kumppaneiden Meidän sakki -hanke vahvistaa sisarussuhteita sijaisperheissä ja tukee sijaisvanhempia sisarussuhteiden syventämisessä. Hankkeen vaikuttavuuden selvityksen tavoitteena 2021 oli kartoittaa perhehoitajien näkemyksiä sisarussuhteiden ja perheiden tarpeiden huomioimisesta sijaisperheissä.

Loading...

Loading...

Tutustu myös aiemmin helmi-maaliskuussa 2020 toteutetun tutkimuksen tuloksiin: Perhehoidon sisarussuhdeteemojen tunnettuus ja merkitykset 2020 -jatkoselvitykseen vastasivat perhehoidon päättäjät ja työntekijät. Lähes kaikki kyselytutkimukseen vastanneet (97 %) kokivat Meidän Sakki® -hankkeen yhteiskunnallisesti merkittäväksi.