TIEDOLLA JOHTAMINEN, VIREMITTAUS

Päivittäisjohtamista hyvällä vireellä

Korkea asiakastyytyväisyys ja vireä työntekijä, esimies- ja johtajakulttuuri ovat keskeisiä strategisia tavoitteita Palmian parin tuhannen työntekijän ja yli tuhannen kohteen organisaatiossa. Työkaluja vaativaan laajan organisaation työyhteisön vireen ja vuorovaikutuksen kehittämistyöhön on löytynyt vuoden 2019 huhtikuusta alkaen Innolinkin viikoittaisesta henkilöstön ja esimiesten viremittauksesta sekä vuonna 2019 toteutetusta Tiedon Virittämö -valmennuksesta.  

Viremittaus osana palmialaista työ- ja johtamiskulttuuria

Palmialla seurataan viikoittaisella verkkokyselyllä henkilöstön virettä Innolinkin ja Palmian yhdessä sopimilla avainkysymyksillä. Nopeasti vastattavassa kyselyssä työntekijät arvioivat asteikolla 1–5 esimerkiksi kuinka energisesti heidän viikkonsa töissä on sujunut, ovatko he tyytyväisiä esimiehen johtamistaitoihin ja saivatko he viikon aikana positiivista palautetta asiakkailta, työkavereilta tai esimieheltä. Viremittauksessa palmialaiset voivat myös itse arvioida kuinka todennäköisesti asiakkaat ovat suositelleet heitä kuluneen työviikon aikana (NPS-suosittelutodennäköisyysasteikko 0–10). Mitattavien strategisten avainkysymysten lisäksi henkilöstö voi antaa avointa palautetta, kehua kaveria tai kertoa kehittämisideoita. 

Henkilöstölle verkkokyselyyn vastaaminen on turvallista ja anonyymia. Innolinkin teknologiajohtaja Jyri-Matti Kallionpää on automatisoinut laajan organisaation verkkokyselyn siten, että henkilöstön pienet tiimit ja organisaation osat eivät nouse esille raportoinnissa HR:n tietojärjestelmästä viikoittain noudettavasta ajantasaisesta vastaajarekisteristä. 

Viremittaus työhyvinvoinnin strategisena kehitystyökaluna

Korkean asiakastyytyväisyyden ja vireän työkulttuurin edistämiseksi viremittaus on otettu osaksi Palmian strategiaa. Mitattavalla tiedolla tuetaan innovatiivisen, innostavan, sitoutuneen, tehokkaan ja menestyvän toimintaympäristön luomista ja uusien mahdollisuuksien löytämistä. Vuonna 2019 Palmialla asetettiin tulostavoitteeksi viremittauksen tulosten nousu kahdessa vuodessa. Tavoite on saavutettu jo vuodessa.

Palmian HR-johtaja Sanni Alajääski on tyytyväinen viremittaukseen, joka on vahvistanut palmialaista työkulttuuria: ”Viremittaus on uinut mukavasti päivittäiseen johtamiseen. Käytämme sitä mittarina sekä henkilöstön fiiliksen että esimiestyön arvioinnissa. Huomioimme tuloksissa toki poikkeukselliset tapahtumat työyhteisössä. Korona-ajasta ja etätöistä huolimatta vuorovaikutus ja kannustamisen tunne on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Viremittauksen tuloksia käsitellään myös liiketoimintojen johtoryhmissä viikoittain. Viremittaus on todella päässyt syvälle liiketoimintojemme johtamiseen.

Palmialla on panostettu erityisen paljon tiedon hyödyntämiseen ja jalkauttamiseen päivittäisen johtamisen välineeksi. Innolinkin Tiedolla johtamisen valmentaja Paula Syväniemi veti Palmian esimiehille syksyllä 2019 osallistavan pienryhmävalmennuksen, joka antoi ajatuksia viremittauksella kartoitetun tiedon hyödyntämiseen ja työyhteisön osallistamiseen.  

Tiedon Virittämö -valmennus antoi eväitä tiedon hyödyntämiseen  

  • Olennaista on keskustella työyhteisön kanssa työn sujumisesta ja siitä, mikä estää tai mahdollistaa työssä onnistumisen sekä sopia eteenpäin menemisestä. 
  • Jotta viremittauksen tulosten läpikäymisestä tulee rutiinia, on tärkeää, että esimies käy tutustumassa tuloksiin ja tuo niitä säännöllisesti mukaan keskusteluun. 
  • Viremittaus on hyvä työkalu pysähtyä arvioimaan omaa ja yhteistä työtä, jakaa positiivista palautetta ja välillä myös juhlia onnistumisia! 

Johtoryhmässä ja eri liiketoimintayksiköissä seurataankin tiiviisti palmialaisten viremittauksen vastauksia. Esimiehillä, joilla on vähintään viisi alaista, ja joista viisi on vastannut viremittaukseen, on pääsy tutkimustuloksiin. Viremittaus on otettu kehittämään työhyvinvointiamyös uusilla toimialoilla Palmialla.

Aikaa myöten, kun viikoittainen viremittaamiseen vastaaminen on tullut tutuksi, vastausprosentit ovat kasvaneet tietyillä toimialoilla. Palmian HR-kehityspäällikkö Niina Kontula tarjoaa järjestelmän käyttöön ja hyödyntämiseen tarkoitettua HR-tukiklinikkaa kolmisen kertaa vuodessa. Tämän lisäksi esimiehet saavat henkilökohtaista ohjausta tutkimusten käsittelyyn niin toivoessaan. ”Olemme huomanneet, että niiden esimiesten tiimien vuorovaikutus ja tulokset ovat parantuneet, joilla on keskimääräistä vahvempi halu hyödyntää viremittausta ja jotka ovat ottaneet kyselyn aktiivisesti käyttöönsä, Kontula kuvailee kulttuurin muutosta.

Nostetta päivittäisjohtamiseen

Palmian Viremittauksen tulokset ovat parantuneet merkittävästi viime vuodesta. Kononaistulosten lisäksi myös jokaisen yksittäisen avainmittarin tulos on parantunut.

Innolinkin asiakaspäällikkö Inna Jauhiainen iloitsee palmialaisten vireen, työyhteisön hengen ja toiminnan positiivisesta kehityksestä: ”Viremittausta on alettu hyödyntämään selvästi entistä enemmän päivittäisessä tiedolla johtamisessa, ja jälleen kerran on menossa mittaushistorian paras kvartaali.

Erityisen iloinen olen vuorovaikutuksen ja tuen kasvamisesta, joka näkyy innovatiivisuutta mittaavan kysymyksen ”Minua kannustettiin ideoimaan ja kehittämään uutta” tuloksen erittäin positiivisena kehittymisenä. Tämä on huikea kehitys vuodessa huolimatta koronan tuomista etätöistä, jolloin vuorovaikutus on haasteellisempaa kuin koskaan.  

Mielestäni menestyviä organisaatioita yhdistää muun muassa innovatiivisessa ympäristössä toimiminen. Innovatiivisuus voi työn arjessa tarkoittaa esimerkiksi kuinka jokin työvaihe voitaisiin toteuttaa entistä tehokkaammin tai taloudellisemmin, Jauhiainen toteaa. 

Palmian Sanni Alajääski jatkaa viremittauksen tuomista käytännön hyödyistä: Pidemmän päälle tulokset kertovat esimiestyön onnistumisesta. Käytimme viremittauksen tuloksia esimerkiksi Vuoden esimies -palkinnon saajan löytämiseen. Se on mukavasti nostanut esiin myös palautekulttuurin kehittymistä. Hyvä työkalu meille siis!  

Nykyinen strategiakautemme jatkuu vuoteen 2022 asti, jolloin meillä on yhä edelleen hyvän johtamisen ja esimiestyön teemat fokuksessa. Olemme onnistuneet hyödyntämään viremittaustietoa palmialaisen työkulttuurin kehittämisessä näinkin isossa organisaatiossa. Aiommekin jatkaa yhdessä ohjautumista, osallistamista, onnistumisten näkyväksi tekemistä ja tiedolla johtamisen kulttuurin kehittämistä. Tämä kaikki kasvattaa positiivista mielikuvaa Palmiasta työpaikkana,” päättää Alajääski.

__

Palmia pähkinäkuoressaPalmialaiset huolehtivat ruoka-, kiinteistö-, siivous-, turvallisuus- ja toimitilapalveluilla sujuvasta arjesta kaikkialla Suomessa. Noin 2 200 työntekijä palvelee mm. toimistotiloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa, liikennevälineissä,  oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa – kaikkiaan yli  1 000 kohteessa Etelä-Suomen alueella, 13 paikkakunnalla.