Tutkimus

Mikalon vahvuuksina huoltovarmuus ja viihtyisyys

Mikkeliläinen Mikalo Oy hoitaa arava- tai vapaarahoitteisten asuntojen rakennuttamista ja niiden vuokrausta. Korkeatasoinen, monipuolinen ja asumiskustannuksiltaan kohtuullinen asuntotarjonta toimii myyntivalttina ja asukkaiden houkuttimina. Myös oma kiinteistöhuolto on Mikalon vahvuus muihin alan toimijoihin verrattaessa.

Mikalo Oy on sitoutunut toimnnassaan järjestelmällisesti asukaslähtöisyyteen, ja sen tavoitteena on pitää asukkaat tyytyväisinä sekä edistää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia oman asumisensa ja asuinympäristönsä kehittämisessä.  Innolink on tehnyt asukastutkimuksissa yhteistyötä Mikalon kanssa vuodesta 2016 alkaen. Asukkaiden Mikalolle antamat onnistumisarvosanat ovat parantuneet vuosi vuodelta.

Tutustu asukastutkimuksen tuloksiin alla.

Loading...

Loading...