Tutkimus

Vetovoimatekijänä hyvin huollettu asuminen

Mikalo Oy hoitaa arava- tai vapaarahoitteisten asuntojen rakennuttamista ja niiden vuokrausta. Korkeatasoinen, monipuolinen ja asumiskustannuksiltaan kohtuullinen asuntotarjonta toimii myyntivalttina ja asukkaiden houkuttimina.

Mikkeliläinen Mikalo Oy on toiminnassaan sitoutunut järjestelmällisesti asukaslähtöisyyteen, ja sen tavoitteena on pitää asukkaat tyytyväisinä sekä edistää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia oman asumisensa ja asuinympäristönsä kehittämiseen.

Innolink on tehnyt asukastutkimuksissa yhteistyötä Mikalon kanssa vuodesta 2016 alkaen, ja asukkaiden Mikalolle antamat onnistumisarvosanat ovat parantuneet ilahduttavasti vuosi vuodelta. Tänä vuonna Mikalo onnistui erityisesti huollon toimivuudessa. Oma kiinteistöhuolto on Mikalon vahvuus myös muihin alan toimijoihin verrattaessa.

Loading...

Loading...