Tiedolla johtamisen konsultointi

Sinä ja minä uudistumme asiakkaan parhaaksi

Case Kymsote

Innolinkin ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote)  valmennusyhteistyön tavoitteena on luoda yhtenäinen Kymsote, jossa organisaatiota, johtamiskulttuuria ja hyvinvointia kehitetään yhdessä. Valmennuksilla tuetaan kehitystä, jolla Kymsoten arvopohja, strategiset linjaukset ja toimintatavat tulevat näkyviksi sekä johtamisen että asiakaspalvelun arjessa.

Lähi- ja virtuaalisen työskentelyn yhdistelmänä toteutettu valmennuskokonaisuus antaa Kymsoten lähes 300 esimiehelle tilan ja ajan pysähtyä pohtimaan omaa ja yhteistä työtä sekä toiminnan tapaa. Kokonaisuuden punaisena lankana toimii tiedolla johtaminen.

Lue tiedolla johdetun valmennuksen toteutuksesta ja sen hyödyistä alta tai lataa pdf-julkaisu!

Loading...

Loading...