Tutkimus

Kehittyvässä Lohjassa on yrittäjäystävällistä pitovoimaa

Lohjan kaupunki teetti Innolinkiltä tutkimuksen, jolla kartoitettiin Lohjan kaupungin alueella toimivien yritysten näkemyksiä ja kokemuksia Lohjan yrityspitovoimasta. Lisäksi selvitettiin, miten sitoutuneita yritykset ovat alueella toimimiseen.

Tutkimuksesta selvisi, että melkein joka neljäs vastaaja aikoo laajentaa toimintaansa Lohjalla. Kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toiminta, toimipisteiden sijainti ja asuntojen saatavuus koettiin eniten alueen yritystoimintaa kehittäviksi tekijöiksi.

Loading...

Loading...