Tutkimus

Implantonalle kiitosta asiakassuhteiden vaalimisesta

Innolink toteutti suomalaiselle, erityisesti hammasimplantteihin erikoistuneelle, Implantonalle asiakastyytyväisyystutkimuksen alkusyksyllä 2021. Kyselytutkimuksessa Implantonan vahvuudeksi nousi henkilökohtainen ja osaava palvelu, jota asiakkaat pitävät aidosti välittävänä  ja asiakkuutta vaalivana. Myös Implantonan tuotteiden hyvä laatumielikuva, luotettavuus ja uutuudet vaikuttavat implanttijärjestelmän valintaan. Lue lisää tutkimustuloksista alla.

Loading...

Loading...