MARKKINAKATSAUS

Henkivakuutusten vertailu

Vakuutusten vertaileminen koetaan usein vaikeaksi. Vakuutusyhtiöiden väleillä on eroja tuotteiden hinnoissa ja ehdoissa. Tarvittavat tiedot vertailuun ovat pääosin kaikkien saatavilla, mutta vakuutusten kilpailuttaminen ja vertailu vaatii helposti tuntien selvittelytyötä. Hintojen vertailua vaikeuttaa lisäksi eri vakuutusyhtiöiden rakentamat keskittämismallit, jolloin kokonaistaloudellisia vaikutuksia voi olla hankala hahmottaa.

Katsauksen on toteuttanut markkinatutkimustoimija Innolink, jolta sen on tilannut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. Tilaaja ei ole osallistunut sisällön määrittelyyn, kartoituksen tekemiseen eikä kirjoitustyöhön.

Tutustu tästä henkivakuutusvertailun tiivistettyyn versioon kuvaa klikkaamalla: