Tutkimus

FläktGroupin laadukasta sisäilmaa halutaan hengittää jatkossakin

FläktGroup on älykkäiden ja tehokkaiden sisäilmaratkaisujen uusi eurooppalainen markkinajohtaja, joka tarjoaa asiakkailleen korkeimmat laatuvaatimukset täyttäviä ratkaisuja laadukkaaseen sisäilmaan ja hyvinvointiin.

Innolink toteutti marras-joulukuussa 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja tulevaisuudennäkymiä sekä FläktGroupin asemoitumista markkinakentässä. Tutkimuksen mukaan FläktGroup on onnistunut toiminnassaan hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Lähes kolme neljästä valitsisi FläktGroupin jatkossakin toimittajakseen.

Loading...

Loading...