Tutkimus

Eltelin vahvaan asiantuntemukseen verkkoyhteyksien rakentajana ja ylläpitäjänä luotetaan

Tuoreimman asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Eltel Networks Oy:n asiakkaat luottavat erityisesti yhtiön vahvaan ammattitaitoon ja asiantuntemukseen yhteiskunnan elintärkeiden sähkö-, tele- ja tietoliikenneverkkojen rakentamisessa ja niiden keskeytymättömän toiminnan ylläpidossa.

Innolinkin jo vuodesta 2007 toteuttama vuosittainen asiakastyytyväisyystutkimus osoittaa Eltelin asiakkaiden olevan vuosi vuodelta luottavaisempia yhtiön toimintaan ja palveluihin.

Asiakkaat kokivat Eltelin vahvuuksiksi alan ammattitaidon ja asiantuntemuksen, palveluiden laadun sekä hintakilpailukyvyn. Nämä olivatkin useimmiten  tekijöitä, joiden vuoksi vastaajat olivat valinneet Eltelin toimittajakseen. Myös luvattujen palveluiden toimitustäsmällisyys on nostanut merkitystään valintaperusteissa.

Eltel tuottaa sähkö-, tele- ja tietoliikenneverkkojen omistajille suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Eltelillä on myös iso rooli sähköautojen latauspiste-, aurinko- ja tuulivoimasähköjärjestelmien rakentamisessa. Alla lisää vuoden 2019 asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista.

Loading...

Loading...