Tutkimus

Ehytillä tärkeä rooli hyvinvoinnin edistäjänä

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n rooli hyvinvoinnin edistäjänä ilman päihde- ja pelihaittoja on merkittävä sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Toteuttamamme sidosryhmätutkimuksen mukaan vastaajista jopa 94 % pitää EHYTin roolia alkoholihaittojen ja 93 % huumehaittojen ehkäisijänä erittäin tai melko tärkeänä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää EHYTin tämän hetken tunnettuus, siihen liitetyt mielikuvat ja toiminnalle asetetut odotukset ja vaikuttavuus keskeisten sidosryhmien ja vaikuttajatahojen näkökulmasta.

Tutustu sidosryhmätutkimuksen tuloksiin alla.

Loading...

Loading...