Tutkimus

Asiakastutkimuksen avulla selkeämpi asiakasymmärrys

Olemme rakentaneet yhdessä Adato Energia Oy:n kanssa sähkö- ja televerkkoalan vertailevan asiakastutkimuskonseptin, jonka avulla kartoitetaan alan yhtiöiden asiakkaiden tyytyväisyyttä ja koko toimialan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita. Tutkimuksen keskeinen sisältö on kaikille yhteneväinen ja siinä painotetaan asiakaskokemusta sekä asiakkaiden suhdetta omaan yhtiöön.

Selkeä asiakasymmärrys mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen haluttuun suuntaan kohti strategisia tavoitteita

Osallistumalla sähkö- ja televerkkoalan yhtiöiden vertailevaan asiakastutkimukseen yrityksesi saa

Vertaileva tutkimus on kustannustehokas tapa toteuttaa asiakastutkimus. Yritykseltäsi toteutus ei vaadi muuta kuin asiakkaidesi yhteystietojen toimittamisen!

Positiivisella asiakaskokemuksella vahvempaan liiketoimintaan

Toteutimme puhelinhaastatteluina  sähkö- ja televerkkoalan pilottiasiakastyytyväisyystutkimuksen Vertekille maaliskuussa 2021. Vertek tuottaa sähkö- ja tietoliikennealan monipuolisia palveluita ja ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin 180 ammattilaisen voimin Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Vakka-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Vertekin toimitusjohtaja Simo Rosendahl kertoo asiakastyytyväisyystutkimuksen hyödyistä: ”Toimitamme asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Tämä edellyttää meiltä sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistamista että laadukasta toimintaa. Jokainen yrityksessämme ja niiden prosesseissa työskentelevä henkilö on sitoutunut toimimaan toimintajärjestelmän ohjeiden ja hengen mukaisesti siten, että palvelumme, toimintamme ja kilpailukykymme paranee jatkuvasti.

Asiakaskokemuksen mittaaminen auttaa meitä syventämään asiakasymmärrystä ja kehittämään liiketoimintaamme pitkäjänteisesti. Asiakaskeskeisemmän toiminnan myötä pystymme taas kohdentamaan kehittämistoimenpiteitä oikeisiin kohtiin toiminnassamme. Paremman palvelun myötä asiakaskokemuskin paranee, ja se taas lisää luottamusta yrityksemme toimintaan. Toivottavasti positiivinen maine kantautuu suosittelujen myötä myös potentiaalisille asiakkaille,” Rosendahl jatkaa.

”Tietysti olemme kiinnostuneita myös koko sähköurakointialan vertailevasta asiakastutkimuksesta. Saisimme tietoa asemoitumisestamme suhteessa muihin alan toimijoihin ja urakointialan tulevaisuuden näkymistä.  Meitä kiinnostaa tietää, mitkä ovat merkittävimmät tekijät urakointiyhtiön valinnassa ja asiakaspidossa,” päättää Rosendahl.

Lue alta Vertekin asiakastutkimuksen päätuloksista.

Loading...

Loading...