Tutkimus

Raskone

Asiakastarpeet selville fokusryhmä­keskusteluilla

 

 

Fokusryhmäkeskustelu on Innolinkin kehittämä työskentelytapa, jonka avulla asiakas saa kattavan kuvan omien avainasiakkaidensa tarpeista ja keinot niiden hyödyntämiseen omissa palveluissaan.

Fokusryhmäkeskustelu on toteutustavaltaan asiakastutkimus, joka tuo esiin tietoa, jota yritykset ja muut organisaatiot eivät muissa yhteyksissä tuo esiin toimeksiantajille.

Loading...

Loading...