Tutkimus ja analytiikka

Kartoitusten avulla
tuntumaa markkinaan

Emoyhtiö Arrow Electronics tuo markkinoille innovatiivisia IT-ratkaisuja selkeyttämään monimutkaisia liiketoimintahaasteita. Yritys toimittaa lisäarvoa tuottavaa jakelu-, konsultointi- ja kanavapalvelua johtaville teknologiavalmistajille ja kanavakumppaneille, jotka palvelevat yksityisiä ja julkisia markkinoita.

Arrow Enterprice Computing Solutions Finland Oy on yksi maailman suurimmista teknologiajakelijoista, joka edustaa kansainvälisesti yli 70 päämiehen ratkaisuja ja tarjoaa yrityksille heidän tarpeisiinsa soveltuvia IT-ratkaisuja. Maahantuonnin lisäksi Arrow ECS auttaa jälleenmyyjäverkostoaan menestymään ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Mahdollisuuksia Microsoftin ekosysteemille

Yhteistyö Arrow ECS:n kanssa alkoi syksyllä 2018. Innolink toteutti  Arrow:lle toiminnanohjausjärjestelmien nykytilakartoituksen. Kartoitus toteutettiin päättäjäpaneelin ja puhelinhaastatteluiden avulla, kohderyhmänä olivat valmistavan teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan aloilla toimivat yritykset. Kartoituksen avulla selvitettiin pk-yritysten todellisia tarpeita ja nykyisiin käytössä oleviin toiminnanohjausjärjestelmiin liittyviä haasteita. Kartoituksessa mm. paljastui, että vaikka erilaisia toiminnanohjausjärjestelmiä käyttävistä vastaajista näki sen hyvin tai erittäin kriittisenä osana liiketoimintaansa, jopa 20% vastaajista ei hyödynnä toiminnanohjausjärjestelmiä.

Tietävätkö päättäjät minkälaista liiketoimintahyötyä pilvipalvelut tarjoavat?

Syksyllä 2019 pilvipalveluiden markkinakartoituksessa tutkimme pilvipalvelujen käytön laajuutta ja investointihalukkuutta tulevaisuudessa. Kohteena olivat suomalaiset yritykset kaupan, julkishallinnon, teollisuuden, palveluiden, rakentamisen ja terveydenhoidon toimialoilta. Tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina yritysten ylimmän johdon ja tietohallintojohdon keskuudessa. Kartoituksessa selvisi minkälaisia haasteita, toiveita ja ennakkoluuloja pilvipalveluiden käyttöön liittyy sekä Microsoft Azuren nykyinen suosio verrattuna kilpailijoihin. Samalla saatiin selville millaisia panostuksia pilvipalveluihin tulevaisuudessa aiotaan tehdä.

Oheisessa haastattelussa Arrow ECS Finland Oy:ssä Microsoftin liiketoimintaa johtava Business Manager Eetu Roponen kertoo yhteistyöstämme.

 

Tutustu toiminnanohjausjärjestelmien nykytilakartoituksen tärkeimpiin tuloksiin alla olevasta infograafista.

Loading...

Loading...