Arrow ECS Finland Oy 2020

Emoyhtiö Arrow Electronics tuo markkinoille innovatiivisia IT-ratkaisuja selkeyttämään monimutkaisia liiketoimintahaasteita. Yritys toimittaa lisäarvoa tuottavaa jakelu-, konsultointi- ja kanavapalvelua johtaville teknologiavalmistajille ja kanavakumppaneille, jotka palvelevat yksityisiä ja julkisia markkinoita.

Arrow Enterprice Computing Solutions Finland Oy on yksi maailman suurimmista teknologiajakelijoista, joka edustaa kansainvälisesti yli 70 päämiehen ratkaisuja ja tarjoaa yrityksille heidän tarpeisiinsa soveltuvia IT-ratkaisuja. Maahantuonnin lisäksi Arrow ECS auttaa jälleenmyyjäverkostoaan menestymään ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa koronan vaikutuksia suomalaisten yritysten toimintaan erityisesti digitalisaation näkökulmasta. Erityisesti

Kuinka korona haastoi yritysten digivalmiuden?

Infograafissa esitellään tutkimuksen keskeiset tulokset.

Loading...

Loading...