Asiakkuuksien tiedolla johtaminen

Haluatko olla edelläkävijä alallasi ja uskot, että se saavutetaan rohkealla uudistumiskyvyllä ja aidolla lisäarvon tuottamisella asiakkaillesi?

Mitä se vaatii? Huipputuotteiden ja -ratkaisujen lisäksi se vaatii systemaattista, strategiaan pohjautuvaa, liiketoimintalähtöistä tiedolla johdettua myynnin ja asiakkuuksien hallintaa sekä taitavaa ja motivoitunutta myynti- ja asiakkuustiimiä.

Tavoitteenamme on saada myynti- ja asiakasdata sekä asiakaskokemustieto töihin ja asiat arkeen niin, että rakennamme houkuttelevuutta uusille asiakkaille ja erityisesti tuotamme lisäarvoa nykyisille asiakkaille. Tiedon avulla löydämme asiakkuuksien ja myynnin hallinnan kipupisteitä ja vahvuusalueita, luotaamme niiden pohjalta uusia toimintatapoja, -malleja ja mittaristoja sekä valmennamme osallistaen myynti- ja asiakkuustiimit uuteen vauhtiin.

Myynnin ja asiakkuuksien hallinnan näkökulmasta asiat painottuvat erityisesti johtamiseen, jossa strategia ja sen pohjalta rakennetut tavoitteet  ja mittarit ovat  kirkkaat, on osattu ja uskallettu tehdä valintoja ja fokusoida toimintaa. Avainasioita mitataan systemaattisesti ja tietoon reagoidaan hallitusti.  Tavoitteiden ja prosessin tulee olla selkeästi kuvattu ja toimintamalli sovittu niin, että se on kaikkien tiedossa ja siihen ollaan sitoutuneita. Tehtävät ovat selkeät, työvälineet kunnossa ja tavoitteista rakennetut mittarit ohjaavat toimintaa. Aktiivisuuden, tekemisen rytmin ja henkilöstön vireen on oltava vahvoja, jotta asiat saadaan arkeen. Lisäksi tietojen ja taitojen on oltava vakuuttavat, jotta voidaan erottautua muista.

Näitä asioita voidaan mallintaa ja rakentaa sekä oppia ja valmentaa.

Me rakennamme uusia tiedolla johdettuja tehokkaampia myynnin ja asiakkuudenhallinnan toimintamalleja sekä valmennamme uutta taitoa ja tahtoa myynnin ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää