Asiakastutkimus

Kehitä positiivista asiakaskokemusta ja luottamusta liiketoimintaasi

Tieto eri asiakasryhmien käyttäytymisestä, arvoista ja mielipiteistä mahdollistaa yrityksen toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisen oikeaan suuntaan. Vuosittaisella strategisella asiakastutkimuksella muodostat kokonaiskuvan siitä, miten organisaatiosi on onnistunut avaintoiminnoissaan ja kuinka lojaaleja asiakkaasi ovat. Jatkuva asiakastutkimus auttaa kehittämään organisaatiosi prosesseja pitkäjänteisesti.

 

 

 

 

Asiakastutkimus auttaa

  • asiakastyytyväisyyden keskeisten tekijöiden selvittämisessä,
  • asiakasymmärryksen, asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittämisessä,
  • myynnin lisäämisessä ja uudelleenostojen vahvistamisessa,
  • imagon ja brändimielikuvan vahvistamisessa,
  • laatujärjestelmien ja sertifioinnin hallinnassa sekä
  • kokonaisvaltaisessa tiedon hyödyntämisessä, kun kokemusperäistä tietoa yhdistetään liiketoimintadataan.

 

Asiakaskokemuksen keskeisiä avainmittareita

Asiakastyytyväisyys- ja NPS-indeksi ovat keskeisiä KPI-mittareita (Key Performance Indicator), joiden arvon kehitys kertoo, miten tehokkaasti yritys on saavuttamassa liiketoiminnan keskeisiä strategisia tavoitteita.

Asiakastyytyväisyysindeksi kertoo, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat yrityksen tuotteisiin ja palveluihin sekä miten sitoutuneita he ovat yritykseen. NPS-indeksi (Net Promoter Score) kertoo suosittelutodennäköisyydestä. Vastaajat jakautuvat suosittelijoihin, neutraaleihin ja arvostelijoihin.

Maine- ja vastuullisuusindeksi perustuvat organisaation sidosryhmien antamaan arvioon. Maine rakentuu organisaation toiminnan, tuotteiden ja palveluiden aiheuttamista mielikuvista ja kokemuksista. Vastuullisuus kuvaa, miten kestävää organisaation ekologinen, sosiaalinen ja taloudellisen toiminta on. Maine leviää organisaatiosta kerrottujen tarinoiden muodossa. Näihin tarinoihin vaikuttavat vahvasti myös mielipiteet organisaation vastuullisuudesta.

Asiakastutkimuksiimme kuuluu myös voitetun tai menetetyn asiakkaan analyysi.

 

Ota yhteyttä - kerromme mielellämme lisää