Etsimme datasi kätkemät vastaukset

Analytiikka auttaa tulkitsemaan dataa, joka on muuten pelkkiä numeroita. 

Me etsimme datamassasta asiakkaan kysymysten kannalta merkittävät vuorovaikutussuhteet. Tiedolla johtamisen analytiikka auttaa löytämään vastaukset sellaisiin kysymyksiin kuin
Minne kehityspanokset kannattaa suunnata?
Mitkä toimenpiteet kasvattavat myyntiä?
Miten parannamme asiakaskokemusta?
Miten säilytämme nykyiset asiakkaat?
Miten dataamme voisi hyödyntää?
Mistä saamme uusia asiakkaita?
Miten havainnot pitäisi esittää?

Analytiikan tulosten hyödyntämisen pitää olla helppoa, vaikka analyysimenetelmät saattavatkin olla monimutkaisia. Johtopäätökset esitetään sellaisessa muodossa, että päätöksenteko ja tulosten soveltaminen on helppoa.

Innolinkin datavaranto sisältää kaikilta toimialoilta yhteensä noin 2,8 miljoonaa vastausta eri supermittareihin. Lähteenä on yli 1 600 tutkimusta, joissa on kerättynä yli 880 000:lta päättäjältä ja kuluttajalta saatua vastausta. Tämä muodostaa huikean määrän vertailukelpoista tietoa, johon voimme peilata uusien tutkimusten tuloksia ja asiakkaiden omaa dataa.

Analytiikkamme tuottaa helppokäyttöisiä tuloksia ymmärrettävästi visualisoituna ja suomeksi selostettuna.

Paras näkemys saadaan kun analytiikka yhdistää tutkitun tiedon, käytännön markkinaymmärryksen ja yrityksen kovan datan. Analyysissä siis hyödynnetään perinteisen asiantuntemuksen lisäksi esimerkiksi kentältä kerätyn markkina- tai asiakastutkimuksen dataa sekä yrityksen omaa myyntidataa.

Palvelumme

Asiakaspolkuanalyysi

Analytiikalla tunnistetaan tilanteet, jotka syventävät asiakassuhdetta tai vaarantavat sen. Yhdistämällä asiakkailta kysytyt arviot ja myyntidatan pystymme mallintamaan esimerkiksi asiakkaaksitulon, ostopäätösten, asiakkuuden jatkumisen tai asiakkuuden päättymisen todennäköisyyksiä eri tilanteissa. Asiakaspolkuanalyysi kertoo siis mitkä ovat asiakkuuden tärkeimpiä kehityskohteita.

Huomiopisteanalyysit

Huomiopisteanalyysin päämääränä on erottaa tavoitetta edistävien toimenpiteiden joukosta merkittävimmät kehityskohteet. Tavoitetta, kuten asiakastyytyväisyyden parantamista tai myynnin lisäämistä edistäviä tekijöitä on yleensä useampia. Huomiopisteanalyysin avulla tunnistetaan millä toimenpiteillä on suurin vaikutus.

Klusterianalyysi

Klusterianalyysi auttaa tunnistamaan asiakasryhmät ja tyypillisten asiakkaiden profiilit. Esimerkiksi iän ja koulutustason perusteella voidaan vetää joitakin johtopäätöksiä asiakastottumuksista, mutta vaikuttavia tekijöitä on lukemattomia. Analytiikka auttaa hahmottamaan, missä asiakkaiden välillä on suurimmat eroavat ja miten asiakkaat ryhmittyvät näiden tekijöiden perusteella. Klusterointia voidaan tehdä kulutustottumusten, taustatietojen ja arvojen lisäksi myös esimerkiksi maantieteellisen sijainnin perusteella. Parempi asiakastuntemus auttaa mm. ohjaamaan tuotekehitystä, markkinointia ja myyntiä.

Vaikutussuhdeanalyysi

On ilmiselvää, että tuotteen korkeasta laadusta ei ole juuri iloa, jos tuotetta ei saada kauppoihin. Kun perusasiat ovat kunnossa tarvitaan syvällisempää analytiikkaa tärkeimpien kehityskohteiden tunnistamiseen. Vaikutussuhdeanalyysin avulla selviää mikä on tärkeää ja mihin pitää keskittyä kunkin asiakassegmentin kohdalla: kannattaako nyt panostaa erityisesti esimerkiksi hintakilpailukykyyn, toimintavarmuuteen vai asiakaspalveluun.

Vertailuanalyysit

Selvitämme, miten yrityksesi sijoittuu toimialan sisällä ja tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna. Analyysimallien ja supermittareiden avulla kuvaamme yrityksesi nykytilan ja etsimme eväitä liiketoimintasi kehitysprosessin perustaksi.

 

 

Toimiala-, markkina- ja kilpailijaraportit

Yhdistelmäanalyysien avulla ekonomistimme havainnollistavat toimialasi tilaa, ennakoivat markkinan näkymiä tai vertailevat kilpailija-areenaa.

Sijaintianalyysit, datapankkien väliset avaimet ja muut analytiikkapalvelut

Tarjoamme myös kokonaiskuvaa täydentäviä lisäanalyysejä, sekä analytiikan tarkastelupohjaa laajentavia palveluja. Olkoon ongelmana datan paljous, vähyys tai hyödyntämisen vaikeus, niin etsimme oikeisiin kysymyksiin oikeat ratkaisut.

Asiantuntijamme

Analytiikka

Matti Paavonen

Liiketoimintajohtaja, Analytiikka

Analytiikka

Janne Palkama

BI-analyytikko

Analytiikka

Jyri-Matti Kallionpää

Teknologiajohtaja

Analytiikka

Jussi Jousmäki

Johtaja, tieto ja järjestelmät

Kerromme lisää


Tilaa Innolinkin uutiskirje ja ryhdy tiedolla johtajaksi.

 

Miten voimme helpottaa arkeasi? Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

 

Ota yhteyttä