Ratkaisevaa on datan menestyksekäs hyödyntäminen

Data kätkee sisälleen paljon tietoa, jota ei saa esille ilman analytiikan menetelmiä. Analyytikkomme määrittävät tarvittavat menetelmät aina liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti niin, että johto saa kaikkein hyödyllisimmän tiedon johtamisensa tueksi.

Palvelumme:

 

Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa  

Löydämme datasta oleellisen tiedon, jonka avulla voit tehdä parempia päätöksiä.

 

 

Kuvailevan ja diagnosoivan analytiikan keinoin saamme datamassasta näkyviin organisaatiotasi hyödyttävän tiedon johtamisen tueksi. Ennustavalla ja ennakoivalla analytiikalla mahdollistamme tiedolla johdettujen tulevaisuusskenaarioiden hahmottamisen. Määrittelemme menetelmät aina tavoitteiden mukaisesti niin, että johto saa hyödyllisimmän tiedon johtamisensa tueksi.

Toimintojen optimointi ja tehostaminen 

Optimoinnin avulla autamme kasvattamaan organisaatiosi liikevaihtoa  ja vähentämään kuluja.

Optimoinnin keinoin voidaan vaikuttaa organisaation toiminnan tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen. Esimerkiksi hintaoptimointia ja tuotesijoittelua hyödyntämällä liiketoiminnasta saadaan enemmän tehoja irti tai sijaintioptimoinnin avulla voidaan ohjata ja kehittää  esimerkiksi julkisen infran suunnittelua.

 

Koneoppiminen ja AI 

Ratkaisemme haasteita ja löydämme uusia mahdollisuuksia älykkäiden algoritmien avulla. 

Tekoälyllä tai koneoppimisella voidaan ratkaista useita liiketoiminnan tai julkisen organisaation haasteita. Parhaimmillaan oppivat algoritmit toimivat tilanteissa, joissa halutaan etsiä valtavasta datamassasta tärkeää tietoa. Datasta saadun tiedon avulla pystytään tehostamaan toimintaa, löytämään syvempiä syy-yhteyksiä, parantamaan tuloksia ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Tekoälyn moninaisten käyttökohteiden vuoksi räätälöimme AI-ratkaisut aina asiakkaan liiketoimintaan sopiviksi.

Datan visualisointi 

Visualisoimme tiedon ymmärrettäväksi ja helposti omaksuttavaksi, jotta voit muodostaa selkeän kokonaiskäsityksen toiminnastasi.

Dataa visualisoimalla muodostetaan selkeä kokonaiskäsitys siitä mitä ja miksi on tapahtunut sekä mitä todennäköisesti tulee tapahtumaan. Tämä auttaa liikejohtoa ymmärtämään selkeästi käsillä olevaa kokonaisuutta. Tyypillisesti muotoilemme informaation reaaliaikaista tarkastelua varten suojattuun dashboard-näkymään, josta tulosten tarkastelu on reaaliaikaista ja päätöksenteko on helppoa.

Hyödynnä julkista dataa

Rikastamme tietoa toimintaympäristöstäsi kohti tarkempaa päätöksentekoa avoimia tilastoaineistoja hyödyntämällä.

Julkisista tietokannoista saatavaa dataa voidaan tuoda päätöksenteon tueksi joko yhdistämällä seulottua dataa reaaliaikaisesti koontinäytölle tai tekemällä aineistosta erillisiä tilastoanalyyseja. Analyytikoillamme on kattava osaaminen julkisista tietokannoista, joita voi hyödyntää haastavissakin tiedon analyysitarpeissa. Autamme löytämään tietokannoista oleellisen tiedon, jonka avulla voidaan vastata kiperiin kysymyksiin.

Tarjoamme tiedolla johtamisen palvelujemme avulla kokonaisvaltaista apua datahaasteisiin. Yhdessä rakennamme juuri sinun liiketoimintatarpeisiisi soveltuvan kokonaisratkaisumallin.

Ratkaisut

Tutustu myös datan hallintaa ja johtamista käsitteleviin oppaisiimme:

Lue Datastrategiaopas

 Lue data-alustaopas

Jätä meille viestiä. Otamme sinuun yhteyttä
ja helpotamme arkeasi.

 

Jätä viesti!

Tilaa Innolinkin uutiskirje ja olet ajan tasalla.