Petteri Halmela

Kirjoittaja

Organisaatioilla on nykyään käytettävissään huomattava määrä tietoa; tutkittua kokemuspohjaista tietoa, kovaa dataa ja hiljaista tietoa.  Tiedolla johtamista on näiden eri tietojen yhdistäminen, systemaattinen ja tavoitteellinen toiminta tiedon hyödyntämiseksi ja asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Pidän tiedolla johtamisen haasteena ja mahdollisuutena reaaliaikaista tietoa, joka vaatii tiedon aktiivista ja jatkuvaa hyödyntämistä. Jokaisella organisaatiolla on tavoitteita tiedon hyödyntämiseen, mutta riittävän aktiivinen seuranta, henkilöstön herättely, keskustelut ja ideat tiedon tehokkaalle hyödyntämiselle ja ketterälle kehittämiselle jäävät usein pahasti piippuun.

Olemme lukuisten tutkimuksiemme kautta havainneet, että tiedon aktiivinen ja systemaattinen hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen on avain yhä paraneviin tuloksiin. Tätä voidaan pitää välttämättömänä myös siksi, että positiivisen henkilöstö- ja asiakaskokemuksen välillä on usein selvä yhteys. Sama positiivinen korrelaatio toistuu usein myös hyvän asiakaskokemuksen ja taloudellisten onnistumisten välillä. Aktiivisten tiedolla johtavien organisaatioiden markkina-asema vahvistuu!

Teimme mielenkiintoisen ja yllättävän havainnon tutkiessamme tiedolla johtamisen vaikutusta erään organisaation toiminnan kehittämisessä. Viimeisimmät löydökset osoittavat, että heikoimpia tuloksia eivät saavuta ne, jotka ovat täydessä tietopimennossa ja joissa tiedolla ei johdeta ollenkaan. Kaikista heikoin tilanne toiminnan tuloskehityksen osalta on niissä yksiköissä, joissa tiedon näkyväksi tekemisen jälkeen annettu lupaus toimenpiteistä ja seurannasta jätetään lunastamatta; tiedolla johdetaan satunnaisesti ja hutiloiden. Löydökset osoittavatkin siis aktiivisuuden merkityksen myös tässä asiassa. Parhaisiin tuloksiin pääsevät edelleen ne, jotka seuraavat tuloksia, sopivat kehitystoimenpiteitä sekä tarkastelevat niiden vaikutusta tuloksiin.

Tiedolla johtamisen ja jatkuvan kehittämisen pitäisi olla kiinteä osa organisaation vastuuhenkilöiden toimintaa. Silloin myös muu henkilöstö hyödyntää tietoa, seuraa tavoitteisiin pääsyä sekä miettii aktiivisesti keinoja toiminnan kehittämiseksi. Parhaassa tapauksessa dialogi on avointa, kriittistä ja osallistavaa, kattaa koko henkilöstön ja mahdollistaa tiedolla johtamisen kulttuurin syntymisen. Nerot tekevät itsensä tarpeettomiksi ja laittavat tiedon töihin.


Viimeisimmät blogit: