Tuukka Suoniemi

Kirjoittaja

Minulla on nykytermein menossa tiedolla johtamisen ”12. tuotantokausi” Innolinkissä ja jokainen kausi on tuonut uusia henkilöhahmoja, juonenkäänteitä ja ratkaisuja tähän suosittuun sarjaan. Tarinan keskiössä ovat asiakkaat ja henkilöstö, joihin kietoutuu mitä mielenkiintoisempia asioita. Käsikirjoitus on mukaansa tempaava dialogi, joka elää ajassa jatkuvaa muutosta, koska asiakasorganisaatiot ja heidän asiakkaansa kirjoittavat koko ajan uutta sisältöä muokaten sitä mieltymystensä suuntaan.

Tutkimusliiketoiminta on muuttunut valtavasti näiden tuotantokausien aikana. On eletty vaiheet pitkistä lomakkeista yhden kysymyksen tutkimuksiin ja taas pienellä korjausliikkeellä toiseen suuntaankin. Suurin muutos on ollut tutkimuksen kytkeytyminen osaksi tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Yksittäisenä tekijänä taustalla vaikuttaa varmasti se, että pitkään tutkimuksia tehneet organisaatiot ovat ulosmitanneet irrallisella tutkimustoiminnalla paljolti sen mitä on ulos mitattavissa.

Siirtymä kohti kokonaisvaltaista tiedolla johtamista – tiedolla johtamisen arkkitehtuurin määrittely ja rakentaminen, kovan datan analytiikka, kokemuspohjaisen tutkimustiedon tuoma täydentävä informaatio sekä hiljaisen tiedon hyödyntäminen – on tuonut tullessaan entistä mielenkiintoisempia ja parempia ratkaisuja. Kokonaisvaltainen tiedolla johtaminen edellyttää ymmärrystä tunneperusteisista tekijöistä ja tämä trendi näkyy tutkimusliiketoiminnassa. Tunnepohjaisiin tekijöihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Edelleen markkinasta löytyy ääniä, joiden mielestä kokemuspohjainen tieto (jota esimerkiksi asiakkailta tutkimuksen keinoin kerätään) ei ole merkittävää, koska päätökset tehdään rationaalisin perustein. Kun hetkeksi pysähdymme miettimään ihmisen toimintaa esimerkiksi ostopäätösten ja muiden päätösten osalta, huomaamme kuinka rationaalisia lopulta olemme. Kaikkein suurimmat päätökset tehdään tietysti järkisyin? Mieleeni tulee esimerkiksi tilanteet, joissa ostetaan vaikkapa uusi auto, asunto, merkkivaatteita tai vuosikertaviiniä. Myös hevosen ostaminen on mielenkiintoinen asia. Jos kuitenkin varmuuden vuoksi tutkitaan ja mitataan sitä tunnetta?

Pistetään yhdessä tieto töihin, kuten tällä ensiesityksensä nyt saavalla videollakin tehdään:

 

Tuukka Suoniemi
Liiketoimintajohtaja, Tutkimus
Innolink

 

Tämä blogikirjoitus on osa sarjaa, jolla Innolinkin tiedolla johtamisen liiketoimintajohtajat kuvaavat palvelujamme lyhyesti ja ytimekkäästi myös havainnollistavien piirosvideoiden avulla.

Blogisarjan osat:
1. Dataa ja analytiikkaa – suomeksi
2. Tiedolla johtaminen helpottaa johtamisen arkea, ei päinvastoin!
3. Tutkimus tuottaa kokemuspohjaisen tiedon siitä, miltä asiat tuntuvat
4. Yksinkertaistamisen vaikeus palkitsee

 

Tutustu Innolinkin tiedolla johtamisen palveluihin
Tutustu Innolinkin tutkimuspalveluihin
#innolink #tutkimus #tiedollajohtaminen


Viimeisimmät blogit: