04.12.2019 Kirjoittaja Jani Listenmaa

2. osa: Tiedolla johtaminen helpottaa johtamisen arkea, ei päinvastoin!

Kuten juuri julkaistun Tiedolla Johtaja 2019 -tutkimuksen tulokset osoittivat, tiedolla johtamisen haasteina koetaan erityisesti puutteelliset tai toimimattomat tiedolla johtamisen arkkitehtuurin perusteet, mikä johtaa tiedon hajautuneisuuteen ja vaikeaan käytettävyyteen.

Tästä piirtyy väistämättä kuva, että tiedolla johtaminen ei tällä hetkellä helpota johtamisen arkea niin kuin sen pitäisi! Jotta niin tapahtuisi tulevaisuudessa, tulee Innolinkin konsultointitiimin näkemyksen mukaan seuraavat asiat ottaa huomioon pääosin seuraavassa järjestyksessä.

Tiedolla johdettu organisaatio…

  • Kirkastaa strategiset tavoitteet ja tiedolla johtamisen evaluoinnin avulla varmistaa, että tavoitteisiin pääsy voidaan toteuttaa tiedolla johtaen
  • Rakentaa tiedolla johtamisen mallintamisen kautta tavoitteita mittaava arkkitehtuuri ja luoda prosessit, joilla tieto ohjaa toimintaa
  • Tukee osallistaen ja innostaen organisaation kulttuuria, jotta tieto otetaan käyttöön ja laitetaan töihin
  • Kehittää tiedon varassa uudistuvaa johtamista, toimintaa ja toimintatapoja, joiden avulla tavoitteet saavutetaan

Juuri julkaistu lyhyt videoklippi pyrkii kuvaamaan mahdollisimman ytimekkäästi tätä kokonaisuutta sekä tiedolla johtamisella saavutettua hyötyä:

Tiedolla johdetun organisaation rakentaminen aloitetaan strategisten tavoitteiden kirkastamisella konkreettisiksi mittareiksi. Lähtökohtana on, että strategiasta johdettu tiedolla johtamisen mallintaminen ohjaa tiukasti organisaation valitsemaan itselleen omien tavoitteidensa kannalta merkittävimmän tiedon johtamisen tueksi. Strategisista tavoitteista ja johtamisen tarpeista lähtevä tiedolla johtamisen kokonaisuus vaatii toimiakseen suunnitelmallista tiedolla johtamisen mallintamista. Tämä vaatii näkemystä, valintoja ja rohkeutta. Vastaavasti se tekee parhaimmillaan tiedolla johtamisesta selkeämpää, kun johtamiseen käytetty tieto on tarkemmin rajattua, helpommin hallittavaa ja ajankäytöllisesti vähemmän kuormittavaa.

Kriittisen tulkinnan mukaan varsinainen tiedolla johtaminen kuitenkin alkaa vasta, kun tieto saadaan raportoitua näkyväksi, sen varassa aletaan tehdä päätöksiä ja johtaa toimintaa tiedon avulla. Toimiakseen tämä vaatii organisaatiolta sekä vahvaa tiedolla johtamisen kulttuuria että osaamista. Parhaimmillaan tiedolla johtaminen tukee rohkeita uusia ja ketteriä kokeiluja, joilla pyritään jatkuvaan parantamiseen – tiedon signaalit joko kannustavat jatkamaan kokeiluja tai palauttavat kokeilut takaisin dialogiin ja antavat niille uuden suunnan, jonka varassa löytää uusia kilpailuetutekijöitä. Näin tiedolla johtaminen kytkee yhteen ja edesauttaa organisaatioiden jatkuvaa uudistumista ja kilpailukykyä aktivoiden älykkään tiedon avulla keskustelua, tuottaen siihen näkemyksellisyyttä ja näkökulmaa sekä kirkastaen dialogin suuntaa kohti päämäärää.

Kun tiedolla johtamisen arkkitehtuuri ja prosessi saadaan mallinnettua, painopiste voi siirtyä jatkossa voimakkaammin tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Siten tieto saadaan entistä tehokkaammin töihin ja tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Johdetaan tiedolla, ei tuurilla!

 

Jani Listenmaa
Liiketoimintajohtaja, Tiedolla johtamisen konsultointi
Innolink

 

Tämä blogikirjoitus on osa sarjaa, jolla Innolinkin tiedolla johtamisen liiketoimintajohtajat kuvaavat palvelujamme lyhyesti ja ytimekkäästi myös havainnollistavien piirosvideoiden avulla.

Blogisarjan osat:
1. Dataa ja analytiikkaa – suomeksi
2. Tiedolla johtaminen helpottaa johtamisen arkea, ei päinvastoin!
3. Tutkimus tuottaa kokemuspohjaisen tiedon siitä, miltä asiat tuntuvat
4. Yksinkertaistamisen vaikeus palkitsee

 

Tutustu Innolinkin tiedolla johtamisen palveluihin
Tutustu Innolinkin tiedolla johtamisen konsultointiin
#innolink #konsultointi #tiedollajohtaminen