Matti Paavonen

Kirjoittaja

Analytiikka auttaa löytämään datamassasta tavoitteiden kannalta tärkeät vaikutussuhteet

Kuva 1: Analytiikka auttaa löytämään datamassasta tavoitteiden kannalta tärkeät vaikutussuhteet.

Yritysesittelyn tai palvelukuvauksen kirjoittaminen on vaikea laji. Mitä arkipäiväisempi jokin käsite on itselleen, niin sitä vaikeampaa tuntuu olevan sen kuvaaminen muille. Analytiikan avulla löydettyjen havaintojen hyödyt ovat usein valtavia, mutta niiden kuvaaminen ennen varsinaista analyysiä ei ole aivan yksinkertaista. Juuri siksi olen yrittänyt haastaa itseni kuvaamaan analytiikkaa ja sen mahdollisuuksia ymmärrettävästi. Suomeksi. Palvelujemme kuvaaminen piirrosvideolla oli hyvä haaste tällä tiellä.

Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Piirrosvideolla saimme kertoa Innolinkin tarinan kahdeksan kuvan ja 126 sanan avulla. Ne kertovat jo melko paljon, mutta silti aika tuntui loppuvan kesken ja viesti paisuvan. Kun sanottavaa on valtavasti, niin ei ole aivan yksinkertaista päättää, mitkä ovat ne kaikkein tärkeimmät asiat.

Kuvaamme analytiikan videolla osana tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Yksinkertaisuudessaan analytiikan tehtävä on etsiä datasta vastaukset organisaation tärkeimpiin kysymyksiin. Keskiarvojen taakse jää helposti piiloon merkittäviä vaikutussuhteita. Analytiikan tehtävä on tuoda ne näkyväksi. Suomalaisten keskipituus ei esimerkiksi kerro yksittäisestä henkilöstä vielä kovin paljoa, koska sukupuoli, ikä ja tausta vaikuttavat merkittävästi ihmisen pituuteen. Jollemme tietäisi ihmisistä mitään, voisi ihmisen pituuden määräytyminen vaikuttaa täysin satunnaiselta. Sama koskee myös monimutkaisempia ja vähemmän arkipäiväisiä asioita. Analytiikka paljastaa usein yllättäviäkin vaikutusketjuja ja juuri siinä on analytiikan arvo.

Tiedon kirouksella tarkoitetaan ilmiötä, jossa aiheen kanssa päivittäin tekemisissä oleva kertoja ei osaa arvioida mitä kuulijat tietävät aiheesta ennestään, jolloin viestistä tulee liian vaikeaselkoinen. Olit sitten analytiikan ammattilainen tai kiinnostunut vain siitä, miten analytiikalla voidaan edistää organisaatiosi tavoitteita, on analytiikan ydinviesti mielestäni sama. Analytiikalla paljastetaan tuhansien havaintojen väliltä tärkeitä johdonmukaisuuksia, jotka jäisivät muuten piiloon. Analytiikka on lääke informaatioähkyyn. Sillä tuodaan näkyväksi päätöksenteon kannalta merkittävät vaikutusketjut.

Analytiikan menetelmät voivat olla monimutkaisia, mutta johtopäätösten hyödyntämisen on oltava helppoa. Matemaattisilla malleilla selvitetään mistä ilmiöt johtuvat ja mitä niille voidaan tehdä. Analytiikka paljastaa esimerkiksi minkä tekijöiden yhteisvaikutuksesta johtuu, että jokin asiakasryhmä on tyytyväinen ja toinen tyytymätön. Tämän jälkeen voidaan päätellä, miten eri asiakasryhmien tarpeet voidaan täyttää yhä paremmin. Analyytikon ammattitaidon todellinen mittari on se, miten ymmärrettävästi hän pystyy kuvaamaan datasta nousevat havainnot ja johtamaan niistä käyttökelpoisia toimenpide-ehdotuksia.

Kiitokset Tussitaikureille avusta Innolinkin tarinan kertomisessa!

 

Matti Paavonen
Liiketoimintajohtaja, Analytiikka
Innolink

 

Tämä blogikirjoitus on osa sarjaa, jolla Innolinkin tiedolla johtamisen liiketoimintajohtajat kuvaavat palvelujamme lyhyesti ja ytimekkäästi myös havainnollistavien piirosvideoiden avulla.

Blogisarjan osat:
1. Dataa ja analytiikkaa – suomeksi
2. Tiedolla johtaminen helpottaa johtamisen arkea, ei päinvastoin!
3. Tutkimus tuottaa kokemuspohjaisen tiedon siitä, miltä asiat tuntuvat
4. Yksinkertaistamisen vaikeus palkitsee

 

Tutustu Innolinkin tiedolla johtamisen palveluihin
Tutustu Innolinkin analytiikkaratkaisujen mahdollisuuksiin
#innolink #analytiikka #tiedollajohtaminen


Viimeisimmät blogit: