Tarinankerronnan ja videoiden potentiaali markkinoinnissaTarinankerronnalla on suuri potentiaali markkinoinnissa, ja tarinat toimivat tehokkaasti etenkin brändien rakentamisessa.

Niken kertomus NBA-pelaaja Paul Georgen loukkaantumisesta ja hänen kuntoutusmatkasta ja sen vaatimasta sitkeydestä on hyvä esimerkki tarinoiden vaikuttavuudesta. Recovery and Return -video luo Niken brändistä inhimillisen, helposti lähestyttävän kuvan ja vaikuttaa kuluttajiin tunnetasolla. Videota on kommentoitu esimerkiksi näin: "Nike does it again with a timely, captivating ad with one of its superstars. It is so simple, honest and motivating. Best of luck to Paul this season.

Tarinoihin voidaan myös sisällyttää paljon tietoa. Ihmiset muistavatkin tarinat paremmin kuin persoonattomat myyntipuheet ja yksittäiset argumentit. Sosiaalisen median myötä tarinoiden jakaminen on tehty helpoksi, ja hyvä tarina lähtee leviämään myös orgaanisesti. Somessa on tärkeää, että videon alku saa kuluttajan pysähtymään feedissään. Visuaalisuus, huomion vangitseminen ja kiinnostuksen herättäminen ovat tässä avainasemassa. 

Videot ovat erinomainen tarinankerronnan väline, koska niihin voidaan sisällyttää sekä liikkuvaa kuvaa että ääntä. Videoiden monet elementit ovat omiaan viemään halutun viestin perille sekä saamaan aikaan tunteita kuluttajissa. Erityisesti mikrovideot toimivat sosiaalisessa mediassa – koska ihmisten keskittymisaika somessa on lyhyt – ja näiden käyttö onkin lisääntynyt paljon.

Videoiden mainoskäyttöön liittyy myös haasteita. Yleisiä virheitä videomainonnassa on TV-mainoksen vieminen sellaisenaan verkkoon ja mainoksen tai viestin sopimattomuus mediaympäristöön. Lisäksi brändi tuodaan videossa esille usein vasta viimeisillä sekunneilla, jolloin se ei jää katsojan mieleen.

Videomainonnan vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että video erottuu ärsyketulvan joukosta, puhuttelee oikeaa kohderyhmää kiinnostavasti ja tuo brändin selkeästi esille. Hyvässä videokampanjassa suunnittelu tehdään tavoitteet edellä ja kohderyhmä huomioiden. Myös mediaympäristö valitaan kohderyhmän mukaan. Lisäksi onnistuneessa kampanjassa mainostettava brändi pidetään videon keskiössä. Kun nämä asiat ovat kunnossa, viesti menee perille, video herättää tunteita ja brändi jää mieleen.

Hyödynnetäänkö tarinankerronnan ja videoiden mahdollisuuksia jo sinun mainonnassasi?


Lähde:
http://www.interquest.com/raportit/LeanLab_Digimainonta_2017.pdf

Kysy lisää

Anna Rassi


Email: anna.rassi@innolinkagency.fi
Puh: +358 40 738 2294