Ohjelmallinen ostaminen = Yleisöostaminen


Kohderyhmäymmärrys on ohjelmallisen ostamisen avaintekijöitä.
 

Innolink oli torstaina 4.5.2017 mukana digimainonnan aamutilaisuudessa, jossa keskusteltiin muun muassa digimainonnan nykytilasta ja tulevaisuudesta, ohjelmallisesta ostamisesta sekä brändin huomioinnista mainonnassa. Nyt ajattelinkin avata, mitä itselleni jäi mieleen ohjelmallisen ostamisen puheenvuoroista (Lasse Villikka, Omnicom Group sekä Jaakko Hautanen ja Lotta Olkinuora, LeanLab).

Ohjelmallinen ostaminen ei ole niin pelottavaa kuin miltä se kuulostaa. Tuttavallisemmin ja kuvaavammin sitä voitaisiinkin kutsua yleisöostamiseksi. Ostotapa on ohjelmallisessa ostamisessa käytännössä aivan sama kuin perinteisessä mainonnan ostamisessa. Erona on ainoastaan se, että ostoprosessi tapahtuu järjestelmän kautta sen sijaan, että oltaisiin suoraan yhteydessä haluttuun mediaan ja neuvoteltaisiin mainonnalle hinta ja speksit. Perinteisessä ostotavassa on paljon jäykkyyttä ja hakuammuntaa. Medialle maksetaan sovittu summa ilman takeita tuloksista ja toivotaan parasta.

Ohjelmallinen ostaminen tekee ostamisesta järjestelmällisempää sekä joustavampaa ja hakuammunnasta pystytään luopumaan. Kampanjoita voidaan muokata tuloksellisuuden mukaan ja koko prosessi on täysin läpinäkyvä mainostajalle. Lisäksi ohjelmallisen ostamisen käyttö vapauttaa asiantuntijoiden aikaa mainonnan ostostrategioiden suunnitteluun, testaamiseen ja optimointiin. Keskeisimpiä hyötyjä ovat datan tarjoamat kohdennusmahdollisuudet sekä kustannustehokkuus, sillä markkinahinta on usein huomattavasti alempi kuin ns. listahinta.

Tärkeää ohjelmallisen ostamisen onnistumisen kannalta on selvittää tavoiteltu kohderyhmä ja oppia myöskin ymmärtämään yleisöä, jotta markkinointiviesti pystytään personoimaan. Kuluttajien lisäksi on huomioitava mediaympäristö, kuitenkaan unohtamatta luovan toteutuksen merkitystä. Lisäksi kuten missä tahansa mainonnassa, tavoitteet on määriteltävä tarkasti.

Tulevaisuudessa yleisöostamisessa pystytään entistä paremmin hyödyntämään dataa. Lisäksi ohjelmallisen ostamisen automaatio laajenee ja sitä pystytään tulevaisuudessa käyttämään myös esimerkiksi TV-mainonnan ostamiseen.

Edelläkävijät ovat jo alkaneet hyödyntää ohjelmallista ostamista mainonnassaan. Hyppää heidän joukkoonsa!

Kysy lisää

Anna Rassi


Email: anna.rassi@innolinkagency.fi
Puh: +358 40 738 2294